Zawieranie transakcji na indeks DAX

Indeks DAX (Deutscher Aktien Index) uwzględnia akcje 30 największych spółek niemieckich, notowanych na giełdzie we Frankfurcie. Gospodarka niemiecka to największa indywidualna gospodarka w Europie, wskutek czego DAX jest istotnym indeksem europejskim, wartym śledzenia. Niektóre ze spółek objętych indeksem DAX 30 to: BMW, Siemens, Adidas i Deutsche Bank. 30 spółek objętych indeksem stanowi 75% wartości giełdy we Frankfurcie. DAX to najczęściej cytowany indeks reprezentujący stan gospodarki niemieckiej, często porównywany z amerykańskim indeksem Dow Jones Industrial Average.

DAX 30: Co trzeba wiedzieć

  • Spółki notowane na giełdzie we Frankfurcie prowadzą działalność w ponad 80 krajach, a wielu uczestników rynku to spółki mające swą siedzibę poza granicami Niemiec, wskutek czego indeks silniej reaguje na czynniki mające wpływ na rynek globalny.
  • DAX to indeks ważony wartością giełdową, co oznacza, że ceny akcji są ważone według wartości rynkowej wszystkich akcji będących w obrocie. Spółki są wybierane na podstawie wartości giełdowej i wielkości portfela zamówień, a spółki składowe są poddawane ocenie co kwartał.
  • Większość spółek objętych indeksem DAX 30 jest także notowanych na giełdzie amerykańskiej, w związku z czym indeks ten jest także dobrym wskaźnikiem trendów na rynkach amerykańskich. Ponieważ giełdy europejskie są otwierane wcześniej niż północnoamerykańskie, często dostarczają informacji o potencjalnym rozwoju wypadków na giełdach amerykańskich.
  • DAX, podobnie jak wszystkie inne indeksy rynkowe, reaguje na wydarzenia na świecie, takie jak klęski żywiołowe, wojny, niepokoje polityczne i aktualności gospodarcze. Każdy bystry inwestor powinien obserwować aktualne wydarzenia i przewidywać reakcję rynku na nie. Istotne jest śledzenie danych ekonomicznych z Niemiec i Unii Europejskiej, w tym stóp bezrobocia, tempa tworzenia miejsc pracy, stóp procentowych, wartości PKB i innych wskaźników ekonomicznych.

Każdy, kto chce zawierać transakcje na indeks DAX 30, powinien wcześniej dokonać starannej analizy warunków rynkowych.

Inwestuj w DAX 30