Zawieranie transakcji na indeks Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Industrial Average (DJIA) to indeks uwzględniający akcje 30 największych spółek akcyjnych w Stanach Zjednoczonych. 

Należą do nich: AT&T, Boeing, Chevron, Coca-Cola, General Electric, Intel, IBM, JPMorgan Chase, McDonald’s, Microsoft, Nike, Verizon, Visa, Wal-Mart i Disney. Spółki objęte indeksem okresowo zmieniają się w celu uwzględnienia najsilniejszych spółek i pominięcia tych, które utraciły czołową pozycję i znaczenie. 

Indeks Dow został stworzony przez wydawcę gazety Wall Street Journal Charlesa Dowa w 1896 i od tamtej pory stał się najszerzej cytowanym wskaźnikiem stanu całego rynku. Dow Jones obejmuje szereg wskaźników z różnych rynków, ale najpopularniejszym z nich pozostaje Industrial Average.

Indeks Dow: Co trzeba wiedzieć

Gdy telewizyjni komentatorzy finansowi mówią, że „rynek” idzie w górę lub w dół, zasadniczo odnoszą się do indeksu Dow Jones Industrial Average. 

  • Indeks Dow reaguje na wydarzenia na świecie, takie jak klęski żywiołowe, wojny, niepokoje polityczne i aktualności gospodarcze. Zawieranie transakcji na indeks Dow wymaga śledzenia aktualnych wydarzeń i przewidywania reakcji rynku na nie. 
  • Wartość indeksu ulega także wahaniom w odpowiedzi na raporty ekonomiczne, np. dotyczące stóp bezrobocia, tempa tworzenia miejsc pracy, stóp procentowych, wartości PKB i innych wskaźników ekonomicznych. 
  • Dow to indeks ważony cenami, co oznacza, że akcje o wyższej wartości jednostkowej mają większy wpływ na wartość średnią niż akcje o niższych cenach. Z tego względu jest krytykowany jako niedokładny wskaźnik stanu rynku. Większe zmiany cen akcji o wyższej wadze mają wpływ na indeks, ale niekoniecznie na cały rynek. 
  • Zmiany wartości indeksu Dow raczej odpowiadają zmianom na całym rynku, gdy wahania cen są znaczne. Jednakże wielu krytyków twierdzi, że Dow już nie odzwierciedla dokładnie stanu rynku przy coraz większej globalizacji gospodarki. Może to być istotne przy zakupie akcji poszczególnych spółek objętych indeksem, jednakże zawieranie transakcji na indeks wymaga analizy samego indeksu oraz czynników mogących mieć wpływ na niego. 

Zawieranie transakcji na indeks Dow, podobnie jak każda inna inwestycja, wymaga uprzedniego przeprowadzenia starannej analizy warunków rynkowych. 

Inwestuj w Dow Jones