Zawieranie transakcji na indeks Nasdaq 100

Co to jest Nasdaq 100?

Indeks NASDAQ 100 uwzględnia 100 największych spółek niefinansowych notowanych na giełdzie NASDAQ. Do znanych spółek objętych indeksem należą: Amazon, Comcast, Cisco, eBay, Google, Marriott, Viacom, Whole Foods i Yahoo. 

W przeciwieństwie do Dow Jones Industrial Average, indeks ten uwzględnia spółki z siedzibą poza granicami Stanów Zjednoczonych (z wyłączeniem spółek finansowych) i jest obliczany jako zmodyfikowany indeks ważony wartością giełdową (podobnie jak S&P 500). Modyfikacje ograniczają wpływ największych spółek i zwiększają dywersyfikację. 

Trzeba uważać, aby nie pomylić indeksu NASDAQ 100 z indeksem NASDAQ Composite, w którym indeksowane są wszystkie spółki notowane na giełdzie NASDAQ. 

NASDAQ 100: Co trzeba wiedzieć

  • Aby spółka została uwzględniona w indeksie, musi być notowana wyłącznie na giełdzie NASDAQ, mieć średni dzienny wolumen obrotów wynoszący 200 000 akcji oraz utrzymywać wyniki zgodne z raportami kwartalnymi i rocznymi, a także spełniać inne wymagania. 
  • Indeks jest raz w roku poddawany ocenie, z wprowadzeniem odpowiednich korekt, w oparciu o ceny akcji w roku ubiegłym (na dzień ostatniej sesji w październiku) i podane do wiadomości publicznej łączne kwoty akcji (na dzień ostatniej sesji w listopadzie). Spółki są usuwane i dodawane na podstawie swojej wartości giełdowej. Zmiany takie, jeśli są przewidywane, często prowadzą do zmian wartości akcji spółek, których dotyczą. Wszystkie zmiany są ogłaszane z pięciodniowym wyprzedzeniem w komunikacie prasowym. 
  • Przy zawieraniu transakcji na indeks NASDAQ 100 pomocne może być korzystanie ze wskaźnika PMI (Pre-Market Indicator). Wskaźnik ten pozwala przewidzieć ceny otwarcia na podstawie ostatniej ceny sprzedaży przed otwarciem sesji i uwzględnia aktualności z pory nocnej, pomagając inwestorom przewidzieć zmiany cen. 
  • Ponieważ spółki notowane na giełdzie NASDAQ to w większości spółki z sektora zaawansowanych technologii, akcje mają tendencję do większej niestabilności, co oznacza, że indeks także może szybko się zmieniać. Inwestorzy powinni o tym pamiętać przy zawieraniu transakcji na ten indeks. 

Inwestor, który chce zawierać transakcje na indeks NASDAQ 100, powinien wcześniej dokonać starannej analizy odpowiednich czynników. 

Inwestuj w NASDAQ 100