Zawieranie transakcji na indeks S&P 500

Indeks S&P (Standard and Poor’s) 500, jak sama nazwa wskazuje, uwzględnia 500 spółek akcyjnych i jest drugim najczęściej cytowanym indeksie po Dow Jones Industrial Average. Indeks S&P 500 jest większy i bardziej zróżnicowany niż DJIA, reprezentując około 70% łącznej wartości amerykańskich rynków akcji. Spółek objętych tym indeksem jest zbyt dużo, by je tutaj wymieniać, ale reprezentują one wszystkie ważniejsze sektory (głównie w Stanach Zjednoczonych) i należą do nich: Amazon, Bank of America, Facebook, Johnson & Johnson, Southwest Airlines oraz Xerox. Lista spółek jest okresowo aktualizowana. Spółki objęte indeksem muszą zostać zatwierdzone przez komisję oraz spełniać kryteria wartości giełdowej i miesięcznego wolumenu obrotów.

S&P 500: Co trzeba wiedzieć

  • Większy rozmiar próby i zróżnicowanie indeksu S&P 500 sprawia, że jest lepszym wskaźnikiem całego rynku niż Dow Jones Industrial Average. Ponieważ nie jest ważony ceną, jest uważany przez niektórych analityków za lepszą miarę tendencji rynkowych niż DJIA.
  • Indeks S&P 500 był w przeszłości ważony wartością giełdową, co oznacza, że zmiany cen akcji spółek o wyższej wartości giełdowej mają większy wpływ na wartość indeksu. Później uległo to zmianie. Obecnie indeks S&P 500 jest ważony liczbą akcji dostępnych do publicznego obrotu, co oznacza, że wartość giełdowa nie jest obliczana jako cena akcji pomnożona przez liczbę akcji w obiegu, ale tylko przez liczbę akcji dostępnych do publicznego obrotu.
  • Indeks S&P jest bardzo popularny. Eksperci twierdzą, że najlepiej jest zawierać transakcje na początku sesji, a środek dnia jest najsłabszym okresem.
  • Indeks S&P reaguje na wydarzenia na świecie, takie jak klęski żywiołowe, wojny, niepokoje polityczne i aktualności gospodarcze. Istotne jest także śledzenie danych ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych, w tym stóp bezrobocia, tempa tworzenia miejsc pracy, stóp procentowych, wartości PKB i innych wskaźników ekonomicznych.

 

Inwestuj w S&P 500