Inwestowanie w pallad

Pallad to bardzo rzadki metal szlachetny — trzydzieści razy rzadszy niż złoto. Jest on bardzo potrzebny w elektronice, medycynie i chemii oraz jubilerstwie. Jego najczęstszym miejscem wykorzystania są katalizatory samochodowe, w których pozwala na przyspieszenie reakcji chemicznych, odfiltrowanie szkodliwych substancji z rury wydechowej i przekonwertowanie ich na bezpieczniejsze. Pallad służy także do tworzenia „białego złota” i nadaje temu popularnemu stopowi jego białosrebrzysty odcień.

Czynniki wpływające na cenę palladu

  • Stan gospodarki: Ogromny wpływ na cenę palladu ma stan największych gospodarek: Stanów Zjednoczonych, strefy euro i Chin. Silna gospodarka zwiększa prawdopodobieństwo wzrostu cen palladu — w przeciwieństwie do innych metali szlachetnych. Dlatego też osłabienie gospodarki raczej obniża cenę tego metalu.
  • Popyt: Popyt przemysłowy może znacznie wpływać na ceny metalu szlachetnego.
  • Górnictwo: Strajki górników i wyczerpywanie się zasobów także silnie oddziałują na pallad i jego cenę.

Inwestycje w pallad rządzą się innymi prawami niż w przypadku pozostałych metali szlachetnych. Wprawdzie jest to jeden z najpopularniejszych towarów tego typu na rynku, ale jego cena jest niesamowicie stabilna. W przeciwieństwie do złota i srebrna ceny palladu są relatywnie niskie, zapewniając jego dostępność — i to mimo wzrostu rynku i popytu na ten surowiec.

Inwestuj w pallad