Inwestowanie w ropę naftową

Ropa naftowa to paliwo kopalne wydobywane z ziemi, powstałe ze skamieniałych roślin i zwierząt w ciągu milionów lat. Z ropy naftowej po rafinacji wytwarzanych jest wiele produktów naftowych, z których najbardziej powszechnym jest benzyna. Ropa naftowa dzieli się na lekką i ciężką oraz słodką i kwaśną. Preferowana jest lekka, słodka ropa, ponieważ wymaga mniej rafinacji przed sprzedażą na rynku.

Czynniki wpływające na ceny ropy

  • OPEC: Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową może wpływać na ceny ropy przez zmniejszanie lub zwiększanie wydobycia w krajach członkowskich.
  • Ponieważ ropa jest wyceniana w dolarach amerykańskich, deprecjacja dolara zasadniczo powoduje wzrost cen ropy i odwrotnie.
  • Kwestie sezonowe, takie jak nietypowa pogoda, także wpływają na ceny ropy. Postęp technologiczny zwiększył dostępność alternatywnych technologii produkcji ropy naftowej, np. z piasków bitumicznych i łupka naftowego. Takie alternatywy mogą zapewniać paliwo na wiele dziesięcioleci. Wszelkie wydarzenia w tej dziedzinie mogą wpływać na ceny.
  • Globalne zmiany klimatu stają się coraz bardzie oczywiste, a większość twierdzi, że to z powodu emisji dwutlenku węgla przy spalaniu paliw kopalnych. W ostatnich latach położono duży nacisk na odnawialne źródła energii, takie jak ogniwa paliwowe, etanol, ciekły gaz ziemny, energia słoneczna itd., w nadziei, że mogą one zmniejszyć globalną zależność od ropy naftowej.

Ropa naftowa to jeden z towarów o największym wolumenie obrotów i wysokim popycie. Wahania cen ropy naftowej na świecie mają znaczący wpływ na kondycję gospodarczą wielu krajów — zarówno producentów, jak i konsumentów ropy. Każdy wzrost lub spadek cen ropy naftowej wpływa na gospodarkę krajów produkujących ropę. Jednakże kraje importujące ropę naftową są bardziej podatne na zmiany cen ropy, ponieważ jest ona wyceniana i sprzedawana w dolarach. Choć podejmowane są próby przejścia na bardziej odnawialne źródła paliwa, ropa naftowa cieszy się nadal wysokim popytem, a jej rezerwy są ograniczone. Każdy, kto chce inwestować w ropę naftową, powinien być świadomy wielu czynników mających wpływ na ceny i uważnie śledzić rozwój sytuacji przed zawarciem transakcji. UFX ma na względzie sukces swoich inwestorów i udostępnia wszelkie narzędzia pomagające w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących inwestycji w ropę naftową.

Inwestuj w ropę