Inwestowanie w srebro

Srebro jest najjaśniejszym, najbardziej plastycznym i najlepiej przewodzącym metalem. Od wielu wieków srebro było wykorzystywane w różnych celach: do produkcji broni, biżuterii, naczyń i maszyn oraz w handlu międzynarodowym. Srebro stało się ogólnoświatową walutą. W wielu krajach cały czas używane są srebrne monety. Kraje wprowadzające banknoty papierowe opierały ich wartość na srebrze i złocie. Warto wspomnieć, że funt brytyjski nazywany jest szterlingiem, ponieważ w założeniu miał być warty właśnie jeden funt srebra (ang. „sterling silver”). Dotyczy to również dolara amerykańskiego. Standard srebra wycofano po wojnie secesyjnej, a złota — dopiero w 1971 r. Decyzja ta doprowadziła do wzrostu popytu na złoto i srebro i ostrego skoku cen. Po tym, gdy zrezygnowano ze standardu złota i srebrna, wzrósł popyt na te metale, co z kolei spowodowało szybki wzrost ich cen. Inwestowanie w metale szlachetne jest uważane za dobry sposób na zabezpieczenie się przed inflacją. Choć srebro nie jest tak rzadkie, jak złoto, to i tak miało znaczący wpływ na ceny walut, a jego cena jest uważana za powiązana z ceną złota.

Czynniki wpływające na cenę srebra

  • Duży wpływ na cenę ma światowa wielkość produkcji srebra. Tak jak w przypadku innych metali szlachetnych, cena srebrna zależy od jego dostępności na rynku.
  • Wzrost inflacji powoduje, że więcej inwestorów zabezpiecza swoje inwestycje złotem i srebrem. Wzrost popytu oznacza wzrost cen.
  • Cena srebra jest zazwyczaj powiązana z ceną złota. Trendy wskazują, że spadki i wzrosty cen złota i srebra są powiązane ze sobą.
  • Srebro jest także używane w przemyśle — m. in. w elektronice, fotografii i branży motoryzacyjnej. Wzrost popytu przemysłowego może również doprowadzić do wzrostu cen.

Każdy, kto chce inwestować w srebro, powinien być świadomy różnych czynników wpływających na jego cenę.

Inwestuj w srebro