Inwestowanie w złoto

Złoto od dawna jest traktowane jako cenny surowiec, symbol bogactwa i dobrobytu, jest również wykorzystywane w handlu oraz w formie waluty płatniczej. Największym producentem złota są Chiny: 370 ton rocznie. Innymi znaczącymi producentami są również Australia, Stany Zjednoczone, Rosja i RPA. 

System waluty złotej

W 1965 roku wszystkie najważniejsze kraje świata podpisały porozumienie o „złotej walucie”. Jest to tzw. układ z Bretton Woods, na mocy którego wartość waluty papierowej została powiązana z ceną złota. 

W 1971 roku prezydent Nixon odszedł od tego porozumienia. Dziś żaden kraj nie stosuje się do standardu złota. Odejście od tego porozumienia spowodowało wysoki wzrost wartości złota. Od 1971 do 1980 roku cena uncji złota wzrosła z 35 do 850 dolarów. 

Ponieważ złoto jest postrzegane jako bezpieczna inwestycja, to podczas kryzysów finansowych i spadku stabilności jego cena zawsze rośnie. Chociaż w obliczu obecnego kryzysu światowego pojawiały się propozycje powrotu do standardu złota, to na chwilę obecną możliwość taka pozostaje wyłącznie w sferze teorii.

Czynniki wpływające na cenę złota

  • Złoto jest powszechnie stosowane w elektronice. Jest ono składnikiem większości smartfonów, komputerów i kabli. Szybki rozwój elektroniki będzie nadal zwiększać popyt na złoto. 
  • Ponieważ produkcja złota nie jest w stanie zaspokoić popytu, jego cena utrzymuje się na wysokim poziomie. W ciągu najbliższych dziesięcioleci sytuacja nie poprawi się. Deficyt między podażą a popytem wynosi rocznie 1000 ton.
  • Największym światowym konsumentem złota są obecnie Indie. Ich przybliżony popyt wynosi 700 ton rocznie. Liczba ta będzie tylko rosła. Oznacza to, że w ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie ze strony Indii będzie powodowało wyłącznie wzrost cen. 
  • W dodatku recesje i kryzysy finansowe w różnych krajach skłaniają inwestorów do powrotu do złota. Dlatego ważne jest, aby monitorować stabilność gospodarczą wiodących krajów oraz sytuację polityczną na całym świecie. 

Każdy, kto chce inwestować w złoto, powinien być świadomy różnych czynników wpływających na cenę oraz przeprowadzać własne analizy. 

Inwestuj w złoto