EUR/USD

Historia pary walutowej EUR/USD

Inwestowanie na rynku forex w parę walutową EUR/USD jest nazywane „inwestowaniem w euro”.

Niezbyt kreatywny pseudonim tej pary walutowej jest nadrabiany przez jej wysoką popularność. To obecnie najpopularniejsza para walutowa na rynku Forex. Inwestycje w nią stanowią 28% dziennego wolumenu obrotu.

Euro jest jednolitą walutą używaną w 19 państwach Unii Europejskiej. Jej idea była omawiana przez dziesięciolecia, ale stała się rzeczywistością dopiero pod koniec XX wieku. Euro, wprowadzone w 1999 roku, stało się w ciągu kilkunastu lat drugą co do popularności walutą rezerw dewizowych na świecie (pierwszą jest dolar amerykański).

Inwestowanie w euro: Co trzeba wiedzieć

  • Istotny wpływ na wartość pary mają decyzje Europejskiego Banku Centralnego. Dlatego ważne jest monitorowanie decyzji o stopach procentowych i innych ważnych informacji publikowanych przez ten bank. Pozwala to ocenić kierunek zmian ceny waluty. Po publikacji informacji odbywa się konferencja prasowa, na której prezes EBC prezentuje argumentację podjętej decyzji.
  • W strefie euro publikowanych jest także kilka innych wskaźników gospodarczych, dzięki którym można przewidzieć prawdopodobne zmiany kursu. Są to:
  1. Niemiecki wskaźnik nastrojów gospodarczych ZEW: Ponieważ Niemcy są największą gospodarką strefy euro, ich dane gospodarcze często odzwierciedlają stan gospodarki całej strefy euro.
  2. Różne wskaźniki PMI: Warto monitorować wskaźniki PMI z sektorów usług, budownictwa i produkcji, gdyż sygnalizują one ogólny trend w gospodarce.
  3. Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI):    Wskaźnik CPI zasadniczo służy do pomiaru poziomu inflacji. Wskaźniki CPI we Francji, Niemczech i innych krajach strefy euro mogą pozwolić na określenie stopy procentowej ECB.
  4. Aukcje obligacji 10-letnich (Hiszpania i Włochy): Ponieważ są to kraje o najmniej stabilnych gospodarkach w strefie euro, stopy procentowe osiągnięte na aukcjach obligacji mogą mieć wpływ na kursy walutowe.
  • Na kurs EUR/USD mają także wpływ dane gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych. Oto raporty, na które warto zwrócić uwagę: dane na temat zatrudnienia, takie jak liczba zgłoszeń po zasiłek dla bezrobotnych, wskaźnik cen konsumenckich, wzrost sprzedaży detalicznej, ogłoszenia o stopach procentowych i wskaźniki PMI.

Dzięki stałym spreadom, wygodnej, przyjaznej platformie inwestycyjnej UFX i obsłudze na światowym poziomie, inwestowanie w parę walutową USD/EUR jest naprawdę proste.

Inwestuj w EUR/USD