GBP/USD

Historia pary walutowej GBP/USD

Połączenie funta szterlinga oraz dolara amerykańskiego stanowi jedną z najstarszych i najpopularniejszych par na rynku Forex, a zawieranie na nią transakcji jest znane również jako inwestowanie w tzw. “Cable”. Określenie to pochodzi od pierwszego transatlantyckiego kabla podziemnego pomiędzy Ameryką Północną i Europą, kiedy kursy wymiany funta/dolara zmieniały się wte i wewte. Inwestowanie w tę parę obejmuje 17% całkowitego wolumenu obrotu na rynku Forex.

Para GBP/USD może charakteryzować się wysoką zmiennością, ponieważ ma niższą płynność niż niektóre inne pary. Oznacza to, że kurs może się szybko zmieniać w dowolnym kierunku od razu po publikacji ważnych danych ekonomicznych.

Inwestowanie w GBP/USD: Co trzeba wiedzieć

  • Bank Anglii, czyli bank centralny Wielkiej Brytanii, co miesiąc publikuje wartość bankowej stopy procentowej. Decyzje dotyczące stopy procentowej mają bezpośredni wpływ na kursy wymiany walut.
  • Oprócz decyzji Banku Anglii o stopie procentowej, istnieje kilka innych wskaźników gospodarczych, które warto obserwować, m.in.:
  1. Brytyjski wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI): ta miara inflacji jest wskaźnikiem przyszłych decyzji Banku Anglii w odniesieniu do stóp procentowych.
  2. Raport o inflacji (Bank Anglii): W przypadku jeżeli inflacja zmienia się o więcej niż jeden punkt procentowy od celu w dowolnym kierunku, Prezes Banku Anglii musi wysłać list otwarty do kanclerza. Często, raport o inflacji zostaje uzupełniony o sprawozdania oraz zapisy z posiedzeń związanych z daną sytuacją.
  3. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii: monitoruje miesięczną liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych i może być dobrym wskaźnikiem ogólnej sytuacji zatrudnienia.
  4. Różne wskaźniki PMI: PMI dla usług, przemysłu oraz budownictwa również są ważnymi wskaźnikami gospodarczymi.
  • Również publikacja raportów gospodarczych z USA będzie miała wpływ na kurs wymiany pomiędzy funtem a dolarem. Najważniejsze informacje to: komunikaty dotyczące stóp procentowych, raporty o PKB, raporty sprzedaży detalicznej, raporty PMI oraz CPI.

Inwestowanie w “cable” staje się łatwiejsze z UFX, dzięki prostej, przyjaznej dla użytkownika platformie inwestycyjnej, stałym spreadom oraz całodobowemu wsparciu, które prowadzą do pewnych inwestycji.

Inwestuj w GBP/USD