USD/JPY

Historia pary walutowej USD/JPY

Inwestowanie w parę dolara amerykańskiego i jena japońskiego jest nazywane „inwestowaniem w świstaka” lub „trade’owaniem na ninjy”. Para walutowa USD/JPY to druga najpopularniejsza para walutowa na rynku forex, odpowiadająca za 17% codziennych obrotów. Japońska gospodarka opiera się na eksporcie, z którego większość jest kierowana do USA. Oznacza to, że para USD/JPY jest ciekawym celem inwestycyjnym.

Bank Japonii intensywnie wpływa na rynek w Tokio, będąc kreatorem trendów i zachowań, które tworzą dobre okazje dla inwestorów. Dla skutecznego inwestowania w tę parę walutową konieczne jest zrozumienie fundamentów gospodarki japońskiej.

Inwestowanie w USD/JPY: Co trzeba wiedzieć

Charakterystyczna dla Japonii wysoka stopa inwestycji i oszczędności oznacza, że japońskie portfele inwestycyjne są obecne na całym świecie i głęboko łączą Japonię z innymi rynkami. Inne czynniki, które należy uwzględnić:

  • Bank Japonii bardzo często interweniuje bezpośrednio i pośrednio na rynku walutowym. Co miesiąc Bank Japonii wydaje pisemne oświadczenie o polityce pieniężnej, w którym przedstawia informacje o zmianach kursu walutowego. Publikacji przeważnie towarzyszy konferencja prasowa, na której dyrektor Banku Japonii przedstawia uzasadnienie tej decyzji. Śledzenie ich pozwala na lepsze zrozumienie sytuacji w gospodarce japońskiej oraz wpływu takiej interwencji na kurs jena.
  • Inwestując w “świstaka”, należy pamiętać o śledzeniu najważniejszych informacji o gospodarce japońskiej. Jest to m. in. kluczowy wskaźnik cen konsumenckich w Tokio (tj. cen usług i towarów w Tokio), japońskie PKB, dane o rachunku bieżącym (podsumowanie różnicy między eksportem a importem oraz innych czynników) oraz bilans handlowy (miesięczne rozliczenie wartości towarów wyeksportowanych i zaimportowanych). Każda z tych publikacji ma wpływ na kurs walutowy. Dlatego należy śledzić wszystkie informacje i odpowiednio dopasować plany inwestycyjne.
  • Z drugiej strony, inwestorzy powinni także śledzić dane dot. gospodarki amerykańskiej. Najważniejsze wskaźniki, na które warto zwrócić uwagę, to: sprzedaż detaliczna, zatrudnienie, komunikaty i ogłoszenia stóp procentowych, ogłoszenia Banku Federalnego, wskaźnik cen konsumenckich, wskaźnik PMI (indeks menedżerów logistyki).

Możesz od razu rozpocząć inwestowanie w “świstaka”, korzystając z prostej w obsłudze platformy inwestycyjnej UFX, zaawansowanych narzędzi inwestycyjnych oraz wsparcia wspaniałego działu obsługi.

Inwestuj w USD/JPY