Kontrakty futures i wygasanie aktywów

Kontrakty futures są z góry ustalonymi umowami na kupno i sprzedaż aktywów w określonym momencie. Większość kontraktów futures obowiązuje do 90 dni.

Uwaga:

  • Ceny inwestowania w kontrakty futures ulegają ciągłym zmianom podczas godzin inwestycyjnych i są zależne od sytuacji na rynku.
  • Termin ważności kontraktu: Wszystkie transakcje zamykają się automatycznie o godz. 20:00 GMT w dniu wygaśnięcia bez względu na zyski lub straty.
  • Transakcje mogą zostać anulowane, jeżeli zostaną otwarte na 2 dni przed dniem poprzedniej dywidendy.