Czy możesz zostać profesjonalnym inwestorem?

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ostatnio wprowadził nowe ograniczenia dotyczące inwestowania w kontrakty CFD. Ze względu na to, że UFX w pełni dostosowuje swoje działania do regulacji ESMA oraz CySec, inwestowanie na naszej platformie zostało przeorganizowane z zastosowaniem tych nowych warunków. Jeżeli jesteś weteranem inwestycji, który chciałby zachować możliwość inwestowania na dotychczasowych warunkach lub chcesz rozpocząć inwestowanie na platformie na takich samych warunkach, możesz złożyć wniosek o przyznanie rachunku profesjonalnego.Pamiętaj, że inwestycje z rachunku profesjonalnego również wiążą się z potencjalnym ryzykiem, co tłumaczymy poniżej.

Co oznacza posiadanie rachunku profesjonalnego w świetle nowych ograniczeń?

Dużą aktualizacją jest ograniczenie dostępnych poziomów dźwigni. Urząd ESMA ustalił limity dźwigni na takim poziomie, że obniżenie potencjalnych strat oznacza również ograniczenie potencjalnych zysków.
Poniższa tabela przedstawia główne różnice pomiędzy poziomami dźwigni dostępnymi dla rachunków standardowych („Detalicznych”) oraz dla inwestorów profesjonalnych:

Aktywa DŹWIGNIA DLA RACHUNKÓW DETALICZNYCH DŹWIGNIA DLA RACHUNKÓW PROFESJONALNYCH
Główne pary walutowe 1:30 Do 1:400
Ropa 1:10 Do 1:400
Złoto 1:20 Do 1:400

Przyjrzyjmy się przykładowi par walutowych.
Posiadając rachunek detaliczny z dostępnym saldem 1000 USD, możesz otworzyć pozycję o wartości 25 000 na parze EUR/USD i zarobić 2,5 USD za każdego pipsa. Zmiana o 10 pipsów na parze EUR/USD będzie skutkowała zyskiem lub stratą w wysokości 25 USD.
Z drugiej strony, posiadając rachunek profesjonalny z dostępnym saldem 1 000 USD, możesz otworzyć pozycję o wartości 340 000 na parze EUR/USD i zarobić 34 USD za każdego pipsa. Zmiana o 10 pipsów na parze EUR/USD będzie skutkowała zyskiem lub stratą w wysokości 340 USD. Ze względu na wyższe poziomy dźwigni, rachunek profesjonalny może zapewnić Ci większe potencjalne zyski, jak i generować większe potencjalne straty.

Jakie jeszcze korzyści uzyskam po przejściu na rachunek profesjonalny?

Posiadanie rachunku profesjonalnego w UFX gwarantuje dostęp do platformy MetaTrader 4, dzięki której twoje inwestycje wejdą na zupełnie inny poziom. Otrzymasz również dostęp do najnowocześniejszych narzędzi analitycznych na rynku oraz funkcji zautomatyzowanych inwestycji jako dodatek do obsługi klienta VIP.

Jakie ryzyko wynika z przejścia na rachunek profesjonalny?

Rachunek profesjonalny nie jest wyposażony w następujące zabezpieczenia:

  • Środki ogólne: Instytucje regulacji finansowych mogą wydawać przepisy i normy chroniące wyłącznie klientów detalicznych. Jeżeli zdecydujesz się zostać klientem profesjonalnym, nie będziemy zobowiązani do wdrażania tych środków w odniesieniu do Twojego rachunku, a więc zabezpieczenia te (oraz jakiekolwiek środki wprowadzone w przyszłości) nie będą Cię dotyczyły.
  • Nowe środki interwencyjne ESMA ( na mocy decyzji UE nr 2018/796 z 22 maja 2018 nie dotyczą klientów profesjonalnych.
  • Prawo do Funduszu Rekompensat dla Inwestorów: Jako klient profesjonalny nie będziesz uprawniony do korzystania z Funduszu Rekompensat dla Inwestorów (ICF).

Czy muszę spełnić jakiekolwiek wymogi, aby zostać inwestorem profesjonalnym?

Musisz spełnić dwa spośród trzech poniższych kryteriów, aby móc zostać zaklasyfikowanym jako klient profesjonalny.

  1. W przeciągu czterech ostatnich kwartałów dokonałeś co najmniej 10 transakcji kwartalnie na kontraktach CFD lub Forex o znaczącej wielkości (w UFX lub u innych dostawców).
  2. Posiadasz portfel inwestycyjny zawierający gotówkę, depozyty oraz instrumenty finansowe o wartości przekraczającej 500 000 euro.
  3. Pracujesz lub pracowałeś w sektorze finansowym w ciągu przynajmniej jednego roku, prowadząc działalność branżową, która wymaga wiedzy dotyczącej planowanych transakcji lub usług.

W jaki sposób mogę przejść na rachunek profesjonalny?

Po pierwsze musimy sprawdzić, czy kwalifikujesz się do przyznania rachunku profesjonalnego. Wciśnij poniższy przycisk, aby rozpocząć proces aplikacyjny.

Test spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych w programie Elective Professional – Q&A

Pierwszym krokiem w procesie kwalifikacji do otrzymania rachunku profesjonalnego jest wykazanie się wiedzą inwestycyjną. Udziel odpowiedzi na poniższe pytania:

Jeżeli wartość akcji spółki Google, która jest notowana w ramach Nasdaq, gwałtownie spadnie, cena kontraktu CFD (kontrakt na różnice kursowe) Google'a, który kupujesz:
Jeżeli kupisz akcję ExxonMobil za pośrednictwem platformy inwestycyjnej UFX, gdzie możesz ją sprzedać w przyszłości?
Która z następujących opcji obowiązuje podczas inwestowania z dźwignią?
Podczas inwestowania w kontrakty CFD ma miejsce:
Czym jest Stop-Loss?
Czym jest poślizg?
Które z następujących stwierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do inwestowania z dźwignią?

Dziękujemy za zainteresowanie programem dla Klientów Profesjonalnych.