Warunki inwestowania

Rollover

Serwis UFX nie pobiera prowizji za tzw. “rollover”. Pobieramy jedynie opłatę za przetrzymanie pozycji (zwaną także overnight swap). Opłata za przetrzymanie pozycji jest naliczana, gdy po godzinie 00:00 (GMT) inwestor pozostawi pozycję otwartą.

Informacje ogólne

Termin „rollover” dotyczy odsetek, otrzymywanych lub płaconych przez inwestorów za otwarte pozycje, przenoszone z bieżącego dnia na następny. Każda para walutowa ma własną stopę procentową. Pod koniec każdego dnia inwestycyjnego, o godzinie 00:00 (GMT) inwestor otrzymuje lub płaci odsetki za posiadane pary walutowe.

Jak to działa?

Na rynku inwestycyjnym odsetki są naliczane codziennie. Pod zakończeniu każdego dnia inwestycyjnego o godzinie 00:00 (GMT) inwestorzy mogą zobaczyć na wyciągu, czy otrzymali odsetki, czy musieli je zapłacić. W dni robocze opłata za przetrzymanie pozycji jest naliczana względem poprzedniego dnia inwestycyjnego. Ponieważ tydzień inwestycyjny ma pięć dni, w środy naliczane są także odsetki za najbliższy weekend.

Oto krótkie wyjaśnienie opłat za przetrzymanie pozycji:

Oprocentowanie głównej waluty jest niższe od oprocentowania waluty dodatkowej.

Na przykład: EUR/AUD. EUR – stopa procentowa 1,25%; AUD – stopa procentowa 4,50%.

Oprocentowanie euro – głównej waluty – jest niższe od oprocentowania waluty dodatkowej, którą jest dolar australijski (AUD).

Zakup (pozycja długa): Inwestor kupujący euro musi ponieść opłatę za przetrzymanie pozycji.

Sprzedaż (pozycja krótka): Inwestor sprzedający euro otrzymuje opłatę za przetrzymanie pozycji.

UWAGA: Wysokość obrotów ma wpływ na wysokość opłaty za przeniesienie. Im większy obrót, tym większa opłata.

Opłaty za przetrzymanie pozycji są naliczane w następujący sposób:

  • W nocy z niedzieli na poniedziałek: standardowa opłata za przetrzymanie;
  • W nocy z poniedziałku na wtorek: standardowa opłata za przetrzymanie;
  • W nocy z wtorku na środę: standardowa opłata za przetrzymanie;
  • W nocy ze środy na czwartek: pobierana jest trzykrotna wartość opłaty za przetrzymanie (za środę, piątek oraz sobotę);
  • W nocy z czwartku na piątek: standardowa opłata za przetrzymanie.

Poślizg cenowy

W inwestycjach walutowych termin „poślizg” dotyczy różnicy między oczekiwaną i faktyczną ceną realizacji inwestycji.

Jeżeli cena realizacji inwestycji jest bardziej korzystna niż cena wnioskowana przez klienta, zjawisko nazywane jest “poślizgiem dodatnim”. W sytuacji odwrotnej, kiedy cena realizacji inwestycji jest gorsza niż cena wnioskowana przez klienta, mamy do czynienia z “poślizgiem ujemnym”.

Należy pamiętać, że „poślizg cenowy” jest standardową praktyką oraz cechą charakterystyczną rynków forex, na których obowiązują zasady*, takie jak brak płynności oraz zmienność, spowodowane publikacją wiadomości gospodarczych, wydarzeniami gospodarczymi i otwarciami rynków. Oznacza to, że nie możemy zagwarantować możliwości inwestowania zgodnie z wiadomościami gospodarczymi.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w niestandardowych warunkach rynkowych cena realizacji inwestycji może istotnie odbiegać od wnioskowanej ceny. Przykłady takich sytuacji:

a) Podczas otwierania rynku,

b) W trakcie informowania o ważnych wydarzeniach gospodarczych,

c) W okresach o wysokiej zmienności, w których cena istotnie zmienia się w górę lub w dół względem deklarowanej,

d) W czasie szybkiej zmiany cen, gdy cena wzrośnie lub spadnie podczas jednej sesji inwestycyjnej w takim stopniu, że, zgodnie z zasadami danej wymiany, inwestycja zostanie zawieszona lub ograniczona, albo w czasie uruchamiania danej sesji.

e) Przy zbyt małej płynności na rynku w celu realizacji określonych obrotów po deklarowanej cenie.

*Uwaga: niniejsza lista nie jest pełna.

Dowiedz się więcej o spreadach i godzinach inwestowania, klikając tutaj.