Zasady ochrony przed praniem brudnych pieniędzy

Czym jest pranie brudnych pieniędzy?

Pranie brudnych pieniędzy polega na ukrywaniu nielegalnie uzyskanych przychodów w taki sposób, by zyskały one pozory legalności. Przestrzegamy bardzo rygorystycznych przepisów, które zabraniają nam oraz naszym pracownikom i przedstawicielom świadomego angażowania lub prób angażowania się w jakiekolwiek działania o nawet najmniejszych znamionach prania brudnych pieniędzy. Nasze zasady ochrony przed praniem brudnych pieniędzy zwiększają bezpieczeństwo inwestorów, procesów płatniczych oraz usług.

Identyfikacja

Pierwszym zabezpieczeniem przed praniem brudnych pieniędzy jest właściwa weryfikacja klientów (Know-Your-Client; KYC). W celu zachowania zgodności ze standardowymi przepisami AML wymagamy od klientów okazania następujących dokumentów:

 • Dowód tożsamości: Wyraźna kopia przodu i tyłu urzędowego dokumentu identyfikacyjnego, np. ważnego paszportu, prawa jazdy lub dowodu osobistego.
 • Poświadczenie miejsca zamieszkania: Wyraźna kopia dokumentu wystawionego w ciągu ostatnich trzech miesięcy na imię i nazwisko inwestora oraz adres podany podczas rejestracji konta w serwisie UFX. Może to być na przykład rachunek za gaz, prąd lub telefon stacjonarny albo wyciąg z banku. Upewnij się, że na przesłanej kopii widać:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • datę wydania (w ciągu ostatnich 3 miesięcy),
  • nazwę instytucji wydającej z jej oficjalnym logo lub stemplem.
 • Skan przodu i tyłu karty kredytowej: Aby zapewnić sobie prywatność i bezpieczeństwo, możesz zasłonić wszystkie cyfry karty poza ostatnimi czterema. Możesz także zasłonić 3 ostatnie cyfry z tyłu karty (kod CVV).

Pamiętaj, że wymagania przepisów różnią się w niektórych krajach i możemy zażądać dodatkowej dokumentacji.

Klient nie będzie mógł inwestować do czasu, aż otrzymamy i zatwierdzimy jego dokumentację w ramach procedury „Poznaj swojego Klienta” (ang. „Know-your-Client”). Wszelkie transakcje otwarte przed zatwierdzeniem rachunku podlegają usunięciu. Wszelkie straty lub zyski z takich inwestycji również zostaną anulowane i usunięte z rachunku Klienta.

Nadzór

Nie akceptujemy płatności realizowanych przez osoby trzecie. Wszystkie wpłaty muszą być dokonywane na własne nazwisko, zgodne z przedstawionymi dokumentami. Ze względu na przepisy zabezpieczające przed praniem brudnych pieniędzy, wszystkie środki muszą być wypłacane w ten sam sposób, jak zostały wpłacone. Oznacza to, że fundusze zdeponowane za pomocą przelewu bankowego zostaną wypłacone na to samo konto. Z kolei, jeśli środki zostały wpłacone przy użyciu karty kredytowej, wypłata zostanie także rozliczona na kartę.

Nigdy, w żadnych okolicznościach nie przyjmujemy gotówki ani jej nie wypłacamy.

Zgłaszanie

Przepisy AML wymagają od nas monitorowania i śledzenia podejrzanych transakcji oraz ich zgłaszania właściwym organom ścigania. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy transferu pieniędzy na dowolnym etapie, jeśli uznamy, że może zachodzić związek z działalnością przestępczą lub praniem brudnych pieniędzy. Przepisy prawa uniemożliwiają nam informowanie klientów o podejrzeniach przekazywanych do odpowiednich urzędów.

Źródło majetku


Niedostarczenie wymaganej dokumentacji w rozsądnym terminie będzie skutkować zablokowaniem rachunku Klienta.

Wszelkie wątpliwości i pytania należy kierować na adres e-mail: compliance@ufx.com.