Technologia MassInsights™

Unikalna technologia inwestycyjna UFX, polegająca na prezentacji strumienia wydarzeń rynkowych i całokształtu zachowań inwestorów.

Poznaj technologię MassInsights™ właśnie TERAZ

 

Elementy strumienia w technologii MassInsights™

Trendy 

Identyfikacja aktualnych, dominujących trendów KUP lub SPRZEDAJ na konkretnych aktywach i przedstawienie ich w strumieniu MassInsights™.

Odwrócenie 

Identyfikacja nagłej zmiany trendu na danych aktywach, która zostanie pokazana w strumieniu MassInsights™.

Odnotowanie zmienności 

Identyfikacja gwałtownego wzrostu decyzji KUP/SPRZEDAJ na określonych aktywach. Wskazuje to na wyższą zmienność i szybsze oraz gwałtowniejsze zmiany cen.

Wzrost liczby otwartych pozycji

Informacja wyświetlana w strumieniu MassInsights™ po identyfikacji większej liczby pozycji otwieranych na określonych aktywach.

Wzrost obrotów

Informacja o ponadstandardowym wzroście łącznej liczby inwestycji w dane aktywa.

Wzrost

Informacja o identyfikacji trendu wzrostowego na określonych aktywach.

Spadek

Sytuacja przeciwna do powyższej. Informacja zostanie wyświetlona w strumieniu MassInsights™, gdy cena danego zasobu zacznie spadać.

Kalendarz wydarzeń gospodarczych

Strumień MassInsights™ przedstawia również informacje o planowych ważnych wydarzeniach gospodarczych, dzięki którym możesz być na bieżąco z istotnymi raportami finansowymi oraz publikacjami.

Wiadomości rynkowe

W strumieniu MassInsights™ znajdziesz także informacje o bieżących wydarzeniach rynkowych i ważnych zmianach na rynkach inwestycyjnych i finansowych.

 

Poznaj technologię MassInsights™ właśnie TERAZ