Dostępne spready

Uwaga:

  • Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać informacje o spreadach niestandardowych.
  • Niektóre waluty i towary mogą nie być dostępne w określonych regionach.
  • W rzadkich sytuacjach, przy ekstremalnych warunkach inwestycyjnych lub poza godzinami obrotu, spready mogą ulegać szybkim zmianom. W takiej sytuacji zawsze otrzymasz informację o obowiązującym spreadzie.