Wypłata środków

Zlecenie wypłaty środków z UFX jest niezwykle proste. W celu zapewnienia najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa inwestycyjnego wymagamy od wszystkich klientów zastosowania się do poniższych instrukcji. Należy pamiętać, że minimalna kwota wypłaty wynosi 25 USD. Wszystkie środki będą wypłacane przy wykorzystaniu metody, którą zostały pierwotnie przekazane. Wszelkie środki przekraczające kwotę wpłaty początkowej zostaną przekazane za pomocą przelewu bankowego.

*Uwaga: środki mogą zostać wypłacone wyłącznie posiadaczowi rachunku.

Metoda wypłaty:

Karta kredytowa

 1. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do konta.
 2. Kliknij opcję “Wypłać środki” w menu inwestora widocznym w prawym górnym rogu.

 

 1. Wprowadź kwotę, którą chcesz wypłacić, a następnie wybierz opcję “Karta kredytowa”

  z menu rozwijanego “Metoda wypłaty”.

 2. Kliknij przycisk “Potwierdź”.
 3. Wyślij wymienione poniżej dokumenty na jeden z poniższych sposobów:
 • wysyłając wniosek na adres e-mail: compliance.department@ufx.com;
 • przesyłając dokumenty przez dostępny w menu osobistym przycisk “Prześlij dokumenty”.

Ważny dowód tożsamości ze zdjęciem

Może to być paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty.

Potwierdzenie adresu zamieszkania

Faktura za media wystawiona w ciągu ostatnich 6 miesięcy na Twoje imię i nazwisko oraz adres podany podczas rejestracji konta.

Kopie WSZYSTKICH kart kredytowych używanych do realizacji wpłat

Należy pamiętać o przesłaniu zarówno przodu, jak i tyłu każdej karty, która posłużyła do wpłat i zadbaniu o czytelność imienia i nazwiska.

*Wyłącznie 4 ostatnie cyfry numeru karty kredytowej, pełne imię i nazwisko oraz data ważności karty muszą pozostać widoczne.
**Można zasłonić 3 lub 4 ostatnie cyfry z tyłu karty (kod CVV).
 1. Wyślij do osobistego konsultanta inwestycyjnego wiadomość e-mail z powiadomieniem o złożeniu zlecenia wypłaty.

Uwaga: Maksymalna kwota, którą można przesłać na rachunek karty kredytowej, jest równa sumie wszystkich wpłat dokonanych przy użyciu wszystkich kart. Jeżeli kwota żądania wypłaty przekracza kwotę wpłaty dokonanej za pośrednictwem karty kredytowej, zostanie ona przelana na rachunek bankowy za pośrednictwem przelewu. Realizacja transakcji może potrwać do 10 dni roboczych*

*Bank inwestora może korzystać ze zróżnicowanych pośredniczących instytucji finansowych, co może wpływać na termin dostępności wypłacanych środków na rachunku bankowym inwestora.

Portmonetka elektroniczna

 1. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do konta.
 2. Kliknij opcję “Wypłać środki” w menu inwestora widocznym w prawym górnym rogu.
 3. Wprowadź kwotę, którą chcesz wypłacić, a następnie wybierz opcję “Inne” z

  menu rozwijanego “Metoda wypłaty”.

 4. Kliknij przycisk “Potwierdź”.
 5. Wyślij wymienione poniżej dokumenty na jeden z poniższych sposobów:
 • wysyłając wniosek na adres e-mail: compliance.department@ufx.com;
 • przesyłając dokumenty przez dostępny w menu osobistym przycisk “Prześlij dokumenty”.

Ważny dowód tożsamości ze zdjęciem

Może to być paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty.

Potwierdzenie adresu zamieszkania

Faktura za media wystawiona w ciągu ostatnich 6 miesięcy na Twoje imię i nazwisko oraz adres podany podczas rejestracji konta.

 1. Wyślij do osobistego konsultanta inwestycyjnego wiadomość e-mail z powiadomieniem o złożeniu zlecenia wypłaty.

Uwaga: Wypłacane środki mogą być deponowane wyłącznie na to konto w portmonetce elektronicznej, z którego zrealizowano pierwszą wpłatę*. Czas realizacji transakcji międzynarodowych może się różnić w zależności od tego, którego konta w portmonetce elektronicznej użyto do pierwszej wpłaty. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę i przesłanie środków może zająć do 5 dni roboczych.

*Środki z depozytów wpłaconych za pośrednictwem CashU zostaną przesłane przelewem bankowym.

Przelew bankowy

Musisz mieć zainstalowany program Adobe Reader na swoim komputerze.

 1. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do konta.
 2. Kliknij opcję “Wypłać środki” w menu inwestora widocznym w prawym górnym rogu.
 3. Wprowadź kwotę, którą chcesz wypłacić, a następnie z menu rozwijanego “Metoda wypłaty” wybierz opcję “Przelew bankowy”.
 4. Kliknij przycisk “Potwierdź”.
 5. Pobierz formularz danych bankowych na swój komputer.
 6. Zastosuj się do podanych w formularzu instrukcji i wprowadź szczegółowe dane.
 7. Wyślij formularz z danymi na bankowymi na adres e-mail: compliance.department@ufx.com

Wymagane dokumenty:

 

Ważny dowód tożsamości ze zdjęciem

Może to być paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty.

Potwierdzenie adresu zamieszkania

Faktura za media wystawiona w ciągu ostatnich 6 miesięcy na Twoje imię i nazwisko oraz adres podany podczas rejestracji konta.

 

8. Wyślij do osobistego konsultanta inwestycyjnego wiadomość e-mail z powiadomieniem o złożeniu zlecenia wypłaty.

Uwaga: Złożony wniosek zostanie przekazany do analizy. Wypłata środków zajmie do 5 dni roboczych i zostanie zrealizowana w formie przelewu na rachunek, z którego środki zostały wpłacone.