Declarația UFX de avertizare asupra riscurilor

AVERTIZARE ASUPRA RISCURILOR: CFD-urile sunt produse cumpărate pe credit care implică un nivel ridicat de risc și pot conduce la pierderea în totalitate a capitalului dvs., motiv pentru care este posibil să nu fie adecvate pentru toți investitorii. Ar trebui să nu riscați mai mult decât sunteți pregătit să pierdeți, iar înainte de a decide să tranzacționați vă rugăm să vă asigurați că înțelegeți riscurile implicate, ținând cont de nivelul dvs. de experiență, și să obțineți consiliere independentă, dacă este nevoie. Noi nu oferim absolut sub nicio formă consiliere investițională.

Sunteți de acord să utilizați site-urile noastre pe propriul dvs. risc. Prezenta Declarație de avertizare asupra riscurilor trebuie citită împreună cu Termenii și condițiile noastre și trebuie ținut cont că este imposibil ca prezenta Declarație să cuprindă toate riscurile și aspectele implicate în tranzacționarea cu CFD-uri. În acest scop, trebuie să vă asigurați că vă întemeiați decizia pe o bază educată și informată, însă ar trebui să țineți cont, cel puțin, de următoarele aspecte:

Fără a limita elementele menționate mai sus, serviciile financiare cuprinse pe prezentul site sunt adecvate numai pentru traderii care au capacitatea de a suporta pierderea tuturor banilor pe care îi investesc, care înțeleg riscurile și au experiență în asumarea riscurilor pe care le implică achiziționarea și tranzacționarea de contracte financiare. Pierderea maximă ce poate fi suferită de orice trader constă în suma de bani plătită de acesta Companiei, inclusiv comisioanele de rulare (dacă se aplică) pentru toate tranzacțiile.

Prețurile internaționale ale valutelor sunt extrem de volatile și foarte dificil de prezis. Din cauza acestei volatilități și pe lângă spread-ul pe care furnizorii noștri de lichidități îl adaugă tuturor calculelor și cotațiilor, niciun contract financiar achiziționat și niciun alt serviciu oferite pe site-urile noastre nu poate fi considerat drept tranzacție sigură.

Calculul prețului care urmează a fi plătit (sau al plății ce urmează a fi încasate) pentru contractele financiare tranzacționate pe site-urile noastre, la momentul cumpărării sau vânzării unui contract financiar, ne este oferit de către furnizorii noștri de lichidități și se bazează pe disponibilitatea informațiilor de pe piață, precum și pe un calcul aritmetic complex, derivat din cele mai bune estimări ale prețurilor pieței, nivelul scontat al ratei dobânzilor, volatilitățile presupuse și alte condiții ale piețelor. Valoarea contractelor dvs. financiare poate să crească sau să scadă pe baza condițiilor de pe piață și poate fi amplificată din cauza utilizării levierului, ceea ce înseamnă că o mișcare relativ redusă a pieței poate conduce la o mișcare mult mai mare, proporțional, a valorii poziției dvs.

Risc de rollover: Volumele tranzacțiilor afectează valoarea comisionului de rollover; cu cât volumul tranzacționat este mai mare, cu atât comisionul de rollover crește. Pentru traderii care dețin poziții overnight, valoarea rollover vi se poate adăuga la costurile de tranzacționare atunci când plătiți din rollover și vă poate maximiza creditul atunci când câștigați din rollover.

În funcție de condițiile de piață, ordinele de Oprire pierderi vor fi executate fie la cursul de schimb exact selectat de dvs., caz în care suma va fi calculată automat, fie la valoarea exactă a pierderii selectată de dvs., caz în care cursul de schimb va fi calculat în mod corespunzător. O tranzacție de această natură va fi executată de îndată ce pe platforma electronică de tranzacționare este identificat cursul de schimb distinctiv („orientativ”) care, însumat cu spread-ul nostru, este fie identic cu ordinul emis de dvs., fie indică o sumă identică cu pierderea declarată de dvs. În cazul în care nu sunt disponibile informații de pe piață sau în condiții de piață anormale, atunci când furnizorii noștri de lichidități nu ne transferă un preț, este posibil ca ordinul să afișeze un mesaj de eroare și ar putea fi anulat.

Risc de lichiditate: Riscul de lichiditate poate afecta capacitatea dvs. de a tranzacționa. Este posibil ca unele instrumente financiare să nu devină lichide imediat, de exemplu, ca urmare a cererii reduse, și se poate ca clientul să nu aibă posibilitatea de a le vinde sau de a obține cu ușurință informații privind valoarea acestor instrumente financiare sau proporțiile riscurilor asociate.

Prețurile contractelor financiare (sau valorile plăților) oferite pe platforma electronică de tranzacționare pot diferi în mod substanțial de prețurile disponibile pe piețele primare pe care sunt tranzacționate contractele respective. Fiecare contract financiar achiziționat de un trader prin intermediul site-urilor noastre este un Acord individual încheiat în clientul respectiv și unul dintre furnizorii noștri de lichidități și nu este transferabil, negociabil sau cesionabil către vreo altă terță parte. Compania nu oferă o piață între sau în rândul traderilor.

La Forex, termenul „slippage” face referire la diferența dintre prețul scontat al unei tranzacții și prețul la care se execută în realitate tranzacția.

Dacă prețul de execuție este mai bun decât cel solicitat de Client, acesta este denumit „slippage pozitiv”. Dimpotrivă, dacă prețul de execuție este mai slab decât cel solicitat de Client, acesta este denumit „slippage negativ”.

Vă rugăm să țineți cont că „slippage” este o practică normală de piață și o caracteristică obișnuită a piețelor valutare în condiții* cum ar fi, de exemplu, lipsa de lichidități sau volatilitatea din cauza știrilor anunțate, a evenimentelor economice și a deschiderilor de pe piață; prin urmare, nu se pot oferi garanții în ceea ce privește tranzacționarea bazată pe știri.

Trebuie observat că prețul la care se execută o tranzacție poate varia în mod semnificativ față de prețul solicitat inițial, atunci când piața traversează condiții anormale. Acest lucru poate apărea, de exemplu, în următoarele situații:

a)    În timpul perioadelor de deschidere a piețelor,
b)    În timpul perioadelor în care se anunță știri,
c)    În timpul perioadelor de volatilitate, atunci când prețurile pot oscila semnificativ față de prețul declarat,
d)    Atunci când se înregistrează oscilații rapide ale prețurilor, dacă acestea cresc sau scad într-o singură sesiune de tranzacționare în asemenea măsură încât, conform regulilor schimbului respectiv, tranzacționarea se suspendă sau este restricționată,
e)    Dacă nu sunt suficiente lichidități pentru execuția volumului specific la prețul declarat

*Vă rugăm să țineți cont că prezenta listă nu este exhaustivă.

Este posibil să vă punem la dispoziție o gamă largă de informații financiare care sunt generate intern ori sunt obținute de la agenți, distribuitori și parteneri. Aceste informații includ, fără limitare, date privind piețele financiare, cote, semnale de tranzacționare, știri, opinii ale analiștilor și rapoarte, grafice sau date provenite din studii de cercetare. Informațiile de piață furnizate pe site-urile noastre nu sunt menite a constitui consiliere investițională. Noi nu sprijinim sau nu aprobăm informațiile de piață și vi le punem la dispoziție doar ca serviciu pentru comoditatea dvs. UFX și furnizorii săi terți nu garantează exactitatea, punctualitatea, caracterul complet sau ordinea corectă a informațiilor de piață sau nu garantează niciun rezultat ca urmare a utilizării de către dvs. a acestor informații de piață sau a faptului că v-ați bazat pe acestea. Informațiile de piață pot deveni nefiabile rapid din diferite motive, printre care se numără, de exemplu, modificări ale condițiilor de piață sau ale împrejurărilor economice. Nici UFX și nici furnizorii terți au obligația de a actualiza nicio informație sau opinie cuprinsă în informațiile de piață și este posibil să întrerupem oferirea de informații de piață în orice moment, fără preaviz.

Sunteți de acord că nici UFX și nici furnizorii terți nu vor fi răspunzători în niciun mod pentru încetarea, întreruperea, întârzierea sau inexactitatea oricărei informații de piață. Nu vom crea link-uri tip „deep link”, nu vom redistribui sau nu vom facilita redistribuirea de informații de piață, iar dvs. nu veți oferi accesul la informații de piață niciunei persoane care nu a fost autorizată de noi pentru a primi informații de piață.

În conformitate cu normele de reglementare, aderăm la reglementări stricte pentru a gestiona fondurile clienților noștri. Pentru a afla mai multe informații în acest sens, faceți click aici.

Risc aferent partenerului contractual: Este riscul ca partenerul dvs. contractual să nu fie în măsură să își îndeplinească obligațiile financiare. Compania păstrează banii clientului într-un cont separat de cele ale altor clienți și de banii Companiei, în conformitate cu reglementările actuale, însă este posibil ca acest fapt să nu asigure o protecție completă.

Orice sumă de bani deținută în numele clienților noștri va fi păstrată în unul sau mai multe conturi separate, într-o instituție din interiorul sau din afara Spațiului Economic European (SEE), separată de banii companiei. Banii clientului vor fi impartiti cu banii aparținând altor clienți (Contul Omnibus). Clientul poate invoca un drept asupra banilor clienților din contul global. În general, conturile deținute în instituții, inclusiv conturile globale, sunt expuse unor riscuri diverse, inclusiv riscului potențial de a fi tratate ca un (1) singur cont în cazul în care instituția intră în incapacitate de plată. În cazul în care solvabilitatea instituției la care recurge compania pentru a păstra banii clienților este compromisă parțial sau total, orice pierdere va fi suportată de către dvs., și nu de către noi. În cazul în care orice instituție de acest tip intră în incapacitate de plată, clientul nu are dreptul la compensații din partea companiei. Compania este membră a „Fondului de compensare a investitorilor”; pentru informații suplimentare, puteți consulta secțiunea „Fondul de compensare a investitorilor” disponibilă pe site-ul nostru.

Declarație clară că fondurile sunt păstrate la o terță parte: Ne propunem să vă păstrăm fondurile exclusiv în instituții financiare reglementate din Zona Economică Europeană care utilizează și dispun de norme privind banii clienților similare cu ale noastre și care sunt supervizate de autorități de reglementare cu un statut echivalent cu al nostru. În eventualitatea improbabilă în care am putea păstra banii clienților în afara Zonei Economice Europene, regimul juridic și de reglementare care se aplică oricărei astfel de bănci sau persoane va fi diferit de cel din Cipru, iar în eventualitatea unei insolvențe sau a oricărei alte proceduri similare în legătură cu respectiva bancă sau persoană, banii dvs. pot fi tratați în mod diferit față de tratamentul aplicabil în cazul în care banii ar fi fost păstrați într-un cont la o bancă din Cipru.