Policy för förhindrande av penningtvätt (AML-policy)

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt är ett sätt att gömma pengar som erhållits från olaglig verksamhet, så att källan ser ut att vara laglig. Vi lyder under strikt lagstiftning vilket gör det olagligt för oss eller någon av våra anställda att beblanda oss i eller försöka beblanda oss i aktiviteter som på något sätt är förknippade med penningtvätt. Vår policy för förhindrande av penningtvätt förbättrar investerarskydd, kundsäkerhet och säkra betalningsprocesser.

Identifiering

Första skyddet mot penningtvätt är den sofistikerade KYC-verifieringen (Know-Your-Client). För att säkerställa efterlevnad av AML-standardregler måste du skicka in följande dokumentation:

 • Legitimation: En tydlig dubbelsidig kopia på en statligt utfärdad ID-handling med foto, såsom giltigt pass, körkort eller nationellt ID-kort.
 • Bevis på uppehållstillstånd: Ett officiellt dokument utfärdat de 3 senaste månaderna, med ditt namn och bostadsadress tydligt överensstämmande med uppgifterna registrerade hos UFX. Detta kan vara en hushållsräkning (t.ex. vatten, el eller fast telefon), eller bankkontoutdrag. Säkerställ att dokumentet innehåller:
  • Ditt fullständiga juridiska namn
  • Din fullständiga bostadsadress
  • Utfärdandedatum (ej äldre än tre månader)
  • Namn på utfärdare med en officiell logotyp eller stämpel
 • Kopia av framsida och baksida på ditt kreditkort: För att säkerställa din integritet och säkerhet, behöver bara de 4 sista siffrorna på ditt kreditkort vara synliga. Du kan även dölja de sista 3 siffrorna på baksidan av kortet (CVV-koden).

Observera att myndighetskrav skiljer sig åt i vissa länder, och vi kanske måste begära ytterligare dokumentation från dig.

Du kommer inte att kunna göra affärer förrän vi har mottagit och godkänt din “Know-Your-Client”-dokumentation. Alla affärer som öppnats innan ditt konto godkänns kan avbrytas. Eventuella förluster eller vinster som dessa affärer kan ha genererat ska också avbrytas och tas bort från ditt konto.

Övervakning

Vi accepterar inte tredjepartsbetalningar. Alla insättningar måste göras i ditt eget namn och överensstämma med insända KYC-dokument. Enligt reglerande bestämmelser för penningtvätt måste samtliga uttag återsändas till exakt samma källa som de mottogs från. Det betyder att pengar som satts in via banköverföring måste återföras till samma bankkonto när en uttagsbegäran görs. Om gjorde insättningen via kreditkort sätts dina in på samma kreditkort när en uttagsbegäran görs.

Vi accepterar inte, under några omständigheter, kontantinsättningar eller kontantuttag när begäran om uttag görs.

Rapportering

Penningtvätt-förordningen kräver att vi övervakar och spårar misstänkta transaktioner och rapporterar sådan verksamhet till berörda brottsbekämpande organ. Vi förbehåller oss också rätten att neka en överföring i något skede, om vi tror att överföringen på något sätt är kopplad till brottslig verksamhet eller penningtvätt. Vi är förhindrade av lag att informera kunder om rapporter till rättsmyndigheter angående misstänkt verksamhet.

Inkomstkälla


Om du inte lämnar in den begärda dokumentationen inom en rimlig tidsram, kommer ditt konto att blockeras.

Om du har några frågor kan du kontakta oss via e-post compliance@ufx.com.