Handelsvillkor

Rollover

UFX tar inte ut någon rolling-premie. Vi tar istället ut en rollover-avgift (även känd som en overnight-swap). Denna rollover-avgift beräknas när en handlare lämnar en position öppen över 00.00 GMT.

Bakgrundsinformation

Termen “rollover” avser den räntesats som handlare kommer att betala, eller ta emot, på de öppna positioner som rullas över från en dag till nästa. Varje valutapar har sin egen räntekurs. Vid slutet av varje handelsdag, klockan 00.00 GMT, kommer handlaren att betala eller erhålla ränta på de valutapar han innehar.

Hur fungerar det?

På handelsmarknaden debiteras ränta dagligen. Vid slutet av varje handelsdag klockan 00.00 GMT, kan valutahandlare se i sitt kontoutdrag om de debiterats eller mottagit rollover-avgiften. På vanliga vardagar debiteras rollover-räntan för den föregående handelsdagen. Eftersom handelsveckan har fem dagar, debiteras rollover-räntan för nästa helg på onsdagar för tre dagar. Nedan följer en kort förklaring av räntesatsen för rollover: Basvalutans ränta är lägre än motvalutans. Till exempel: EUR/AUD. EUR – Räntesats på 1,25 %; AUD – Räntesats på 4,50 % Euron är basvalutan i paret och räntan är lägre än motvalutans, som är den australiska dollarn (AUD). Köp/Lång: När handlaren köper euro debiteras han en rollover-avgift. Sälj/Kort: När handlare säljer euro får han rollover-avgiften. OBS! Handelsvolymerna påverkar rollover-avgiftens summa; ju större handelsvolym, desto större rollover-avgift. Rollover-avgifter debiteras/krediteras enligt följande:

  • Från söndag kväll till måndag: vanlig rollover-avgift
  • Från måndag kväll till tisdag: vanlig rollover-avgift
  • Från tisdag kväll till onsdag: vanlig rollover-avgift
  • Från onsdag kväll till torsdag: rollover-avgift debiteras tre gånger (för onsdag, fredag och lördag)
  • Från torsdag kväll till fredag: vanlig rollover-avgift

Slippage

Inom valutahandel avser termen “slippage” skillnaden mellan den förväntade kursen på en handelstransaktion och den kurs som affären faktiskt verkställs till. Om priset vid utförandet är bättre än det pris som begärs av kunden kallas detta “positiv slippage”. Och motsatt, om priset vid utförandet är sämre än det pris som begärs av kunden kallas detta “negativ slippage”. Observera att “slippage” är en normal marknadspraxis och ett vanligt inslag på valutamarknaderna under förhållanden* som likviditet och volatilitet på grund av nyhetsmeddelanden, ekonomiska händelser och marknadsöppningar, och därför kan handel som grundar sig på nyheter inte garanteras. Det bör noteras att kursen till vilken en affär verkställs kan variera kraftigt från den ursprungligt begärda kursen under onormala marknadsförhållanden. Detta kan till exempel inträffa i följande fall: a) Under marknadens öppettider, b) Under nyhetstider, c) Under volatila perioder där priserna kan röra sig kraftigt uppåt eller nedåt och bort från deklarerat pris, d) Där det finns snabba prisrörelser, om priset stiger eller faller i sådan grad under en handelssession att handeln stannar upp eller begränsas enligt reglerna för relevant växling, e) Om det inte finns tillräcklig likviditet för att utföra den specifika volymen till det angivna priset *Observera att detta är inte en uttömmande lista. Läs mer om spreads och handelstider här.