Handla säkert med UFX

UFX-handlare drar nytta av vårt engagemang för öppenhet, informationssäkerhet och kapacitet för dataåterhämtning. Som en av de ledande onlinemäklarna erbjuder vi de mest avancerade datasäkerhetstjänsterna.

Säkerhet på UFX webbplats

Vi är fast beslutna att skydda dina uppgifter, och vi vidtar extra försiktighetsåtgärder för att kunna se till att dina data är säkra genom att göra följande:

  • Vi använder två lager av brandväggsskydd (en på programnivå och en på servernivå) för att säkerställa att inga obehöriga åtkomstförsök tillåts.
  • Vi använder en avancerad Verisign SSL för att autentisera användare och dataöverföringar.
  • Servern som hanterar våra handlares onlineaktiviteter är separerade från transaktionsinformationen, som lagras på en annan dataserver.
  • Vi använder två separata servergrupper på två olika platser. Eftersom data måste synkroniseras till de båda platserna, kan den inte manupuleras, och kryptering säkerställer att alla data på våra servrar är säkra.
  • Servergrupperna skyddas ständigt av beväpnade vakter. All obehörig personal är förbjuden tillträde till servergruppernas lokaler.

Du kan känna dig trygg när du vet att vi använder marknadens bästa säkerhetsåtgärder för att se till att både dina pengar och dina data är säkra.