• Handel kan avbrytas om den öppnas inom 2 dagar före sista dag för utdelningsbehörighet.