Handla med AEX-index

Börsen i Amsterdam har anor sedan 1600-talet. Börsen grundades ursprungligen för att handla aktier i det Holländska Ostindiska kompaniet, som var det första företaget att emittera aktier och bli ett börsnoterat bolag. I september 2000 blev The Amsterdam Stock Exchange, Euronext Amsterdam, inom ramen för NYSE. AEX Index är sammansatt av Hollands 25 största bolag på Amsterdam börsen inkluderande Air France-KLM, Heineken, och Royal Dutch Shell. 

Bolagen i AEX Index ses över och uppdateras årligen och förändringar görs beroende på senaste årets aktieomsättning. 

AEX Index: Vad du behöver veta

  • AEX-index är en viktig indikator på Euronext Amsterdam Exchange, liksom den nederländska ekonomin som helhet. Eftersom Euronext Amsterdam är en förhållandevis liten börs med runt 150 företag, tenderar indexet att vara ett mer exakt mått på marknaden än andra länders motsvarande index.    
  • AEX är ett index som är viktat efter marknadsvärde (eller kapitaliseringsviktat), vilket innebär att aktierna viktas enligt marknadsvärdet av samtliga utestående aktier (aktiekurs multiplicerat med antalet utestående aktier). 
  • AEX, som alla andra marknadsindex, reagerar på världshändelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter och ekonomiska nyheter. En del av att vara en smart handlare är att hålla koll på aktuella händelser och förutsäga hur marknaden kommer att reagera. 
  • Det är också viktigt att följa ekonomiska data från Nederländerna och Europeiska unionen, inklusive arbetslöshetssiffror, skapande av arbetstillfällen, räntor, BNP-siffror, och andra ekonomiska riktmärken. Varje ekonomisk rapport kommer att ha någon effekt på AEX Index, så det är viktigt att göra en noggrann analys med den mest uppdaterade information. 

Den som vill handla AEX Index bör noga analysera marknaden innan handel. UFX strävar efter att se till att handlare lyckas, genom olika handelstips och andra verktyg för kontoinnehavarna. UFX kundsupport kan hjälpa dig ta ett välgrundat beslut angående handel med AEX Index.

Handla AEX