Handel med CAC 40 Index

CAC 40 indexet utgörs av 40 av de största bolagen på Euronext Paris börsen, tidigare Parisbörsen. CAC (Cotation assistée en Continu) är uppkallad efter Parisbörsen tidiga system för med samma namn automation. Bland de multinationella bolagen på indexet är Michelin, L’Oreal och Renault.

Indexet är huvudjämförelseindex för Euronext Paris , likt Dow Jones Industrial Average i USA, DAX i Tyskland och Nikkei i Japan . CAC indexet är det mest noterade för att representera den totala franska marknadsnivån, sentiment, och riktning. 

Indexet omprövas kvartalsvis av en kommitté. De 100 största bolagen på Euronext Paris rankas baserat på börsvärde och aktieomsättningen. Från dessa 100 väljs 40 för indexet.

Indexet är float-viktat, så marknadsvärdet beräknas som aktiekursen multiplicerad med antal aktier tillgängliga för allmän handel. 

CAC 40 Index: Vad du behöver veta

 

  • Även om nästan alla av CAC 40 företagen är franska, är många av företagen internationella eller multinationella, med två tredjedelar av sin verksamhet och arbetsstyrka liggandes utanför Frankrike. Circa 45% av dess noterade aktier ägs av utländska investerare.
  • Till fäljd av globaliseringen av franska bolag reagerar CAC 40 på världshändelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter och ekonomiska nyheter. Det är även viktigt att följa ekonomisk statistik från Frankrike och Europeiska unionen, inklusive arbetslöshetssiffror, skapande av arbetstillfällen, räntor, BNP-siffror, och andra ekonomiska riktmärken.
  • USA:s finansiella nyheter har en effekt på samtliga globala marknader, så när rapporter eller ränteförändringar förväntas påverkas i allmänhet handeln även på de europeiska marknaderna. 

Handel CAC 40 kräver en fullständig analys av marknadsläget före handel, bland annat översyn av de senaste nyheterna och rapporter samt kursdiagram. 

Handla CAC 40