Handel med DAX-index

DAX (Deutscher Aktien Index) utgörs av de 30 största tyska företagen som handlas på Frankfurtbörsen. Tyskland är den största enskilda ekonomin i Europa, vilket gör DAX till ett inflytelserikt europeiskt index att bevaka. Några av de företag som är noterade på DAX 30 är BMW, Siemens, Adidas och Deutsche Bank. De 30 företagen på indexet utgör 75% av värdet på Frankfurt-börsen. DAX är det mest citerade indexet som representerar den tyska ekonomin, och jämförs ofta med Dow Jones Industrial Average i USA

DAX 30: Vad du behöver veta

  • De bolag som handlas på Frankfurtbörsen representerar över 80 olika länder, och många av marknadsdeltagarna är företag utanför Tyskland, vilket gör indexet mer lyhört för global marknadspåverkan.
  • X är ett kapitalviktat indexet, vilket innebär att aktierna viktas i enlighet med marknadsvärdet av samtliga utestående aktier. Företagen väljs baserat på börsvärdet och orderboksvolym och uppdateras varje kvartal.
  • De flesta av företagen på DAX 30 handlas även i USA, och fungerar därmed som en god indikator på trenderna i USA:s marknader. Den europeiska marknadsessionen, kan ofta ge en god indikation på vilken väg marknaderna i USA kommer att gå, beroende på tidigare handelstimmar.
  • DAX, som alla andra marknadsindex, reagerar på världshändelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter och ekonomiska nyheter. En del av att vara en smart handlare är att hålla koll på aktuella händelser och förutsäga hur marknaden kommer att reagera. Det är också viktigt att följa ekonomisk statistik från Tyskland och Europeiska unionen, inklusive arbetslöshetssiffror, skapande av arbetstillfällen, räntor, BNP-siffror, och andra ekonomiska riktmärken.

Den som vill handla DAX 30 bör noga analysera marknaden innan handeln.

Handla DAX 30