Handla med Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Industrial Average (DJIA) är ett index som utgörs av 30 av de största offentligägda företagen i USA. 

Dessa företag är bland andra: AT & T, Boeing, Chevron, Coca-Cola, General Electric, Intel, IBM, JPMorgan Chase, McDonalds, Microsoft, Nike, Verizon, Visa, Wal-Mart och Disney. Sammansättningen av indexet förändras med jämna mellanrum för att inkludera de starkaste företagen och ta bort dem som har förlorat sin ledande ställning och inflytande. 

Dow skapades av Wall Street Journal’s redaktör Charles Dow år 1896, och har sedan dess blivit den mest noterade på hela marknaden. Dow Jones har många olika index på marknaderna, men Industrial Average är fortfarande det mest populära. 

Dow: Vad du behöver veta

När TV:s finansiella kommentatorer säger att “marknaden” är uppåt eller nedåt, hänvisar de i allmänhet till Dow Jones Industrial Average. 

  • Dow reagerar på världshändelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter och ekonomiska nyheter. Handel med Dow innebär att man måste hålla ett öga på aktuella händelser och förutsäga hur marknaden då kommer reagera. 
  • Indexet varierar också utifrån ekonomiska rapporter såsom arbetslöshetssiffror, statistik för jobbskapande, räntor, BNP-siffror och andra ekonomiska riktmärken. 
  • Dow är ett prisviktat index, vilket innebär att aktier med högre värden per aktie kommer att få mer inflytande i genomsnitt än aktier med lägre priser. På grund av detta har Dow kritiserats för att ge en felaktig bild av marknaden. Stora kursrörelser i de tyngre viktade aktierna kommer att reflektera över indexet, men inte nödvändigtvis på marknaden som helhet. 
  • Dow’s rörelse tenderar att motsvara rörelsen av marknaden som helhet när prissvängningar är stora. Visserligen menar många kritiker att Dow inte längre ger en korrekt bild av marknadens tillstånd i en allt mer global ekonomi. Detta kan vara viktigt när man köper enskilda aktier inom indexet, men att handla med Dow som ett index kräver analys av själva indexet och de faktorer som kan påverka den. 

Handel med Dow, liksom med alla investeringar, kräver en noggrann analys av marknadsvillkoren före handeln. 

Handla Dow Jones