Handel med FTSE 100 Index

Vad är Nasdaq 100?

Nasdaq 100 består av de 100 största bolagen listade på NASDAQ börsen. Några bolag på indexet: Amazon, Comcast, Cisco, eBay, Google, Marriott, Viacom, Whole Foods, och Yahoo. 

Till skillnad från Dow Jones Industrial Average, omfattas företag som är baserade utanför USA (exklusive finansiella företag), och den är beräknad som ett “float weighted” index (som S&P 500). Ändringarna minska påverkan av de största företagen och ökar diversifieringen. 

Be careful not to confuse the NASDAQ 100 with the NASDAQ Composite Index, which indexes all the stocks listed on the NASDAQ stock exchange. 

NASDAQ 100: Vad du behöver veta

  • För att ingå i indexet måste ett företag listas uteslutande på NASDAQ, ha en genomsnittlig daglig handelsvolym på 200 000 aktier, leverera kvartalsrapporter och årsredovisningar, bland andra krav. 
  • Indexet revideras en gång per år och justeringar som gjorts i enlighet med detta baseras på aktiekurser från föregående år (per den sista handelsdagen i oktober) och offentliggjorda aktievolymer (på den sista handelsdagen i november). Företag tas bort och läggs till baserat på börsvärdet. Dessa förändringar leder ofta till förändringar i aktiekursen för de berörda företagen. Alla ändringar meddelas fem arbetsdagar i förväg genom pressmeddelande. 
  • Vid handel med NASDAQ 100, kan PMI (Pre-Market Indicator) vara till hjälp. Denna indikator förutspår öppningspriser baserat på den senaste försäljningspriset från pre-marknadshandel och beaktar nattens nyheter och hjälper handlare att förutsäga prisutvecklingen. 
  • Eftersom de aktier som handlas på NASDAQ-börsen är kraftigt vinklad mot tekniksektorn, tenderar de att vara mer volatil, vilket innebär att indexet kan också röra sig snabbt. Handlare bör hålla detta i åtanke när man beslutar sig för handel med detta index. 

Den som vill handla NASDAQ 100 Index först bör utföra en noggrann analys av relevanta faktorer innan handel. 

Handla NASDAQ 100