Handla med Nikkei 225 Index:

Nikkei 225 är det mest handlade indexet på Tokyobörsen, jämförbar med Dow Jones Industrial Average i USA.  Det är uppkallat efter Nikkei-tidningen som började beräkna indexet år 1950. Nikkei-index består av 225 japanska företag från olika branscher. Kända företag ingår, såsom Toyota, Bridgestone, Kikkoman och Panasonic. 

Liknande Dow Jones, är Nikkei prisvägt; en aktie som handlas för 50$ kommer att utgöra 5 gånger mer av det totala indexet, än en aktie som handlas för 10$. Detta ger de större företagen mer inflytande över indexens rörelse. 

Nikkei 225: Vad du behöver veta

  • Nikkei-index har fått rykte om att vara den mest volatila handlade indexet, utsatt för skarpa kursförändringar. 2013 startade Nikkei nära 10.600, för att nå en höjdpunkt på 15.942 innan det störtade 10%, och därefter återhämtade sig. Vissa experter hävdar att handeln med Nikkei är till för modiga, erfarna handlare. 
  • Japans ekonomi baseras på exporter, främst till USA. Detta knyter samman de två ekonomierna, så att Nikkei följer USA:s marknadsrörelser och index. 
  • Handel med Nikkei kräver att man håller ett skarpt öga på vad USA:s marknader gör. Om Dow stiger kommer Nikkei vanligtvis att följa efter nästa dag. 
  • På grund av detta, är mycket viktigt att handla vid rätt tidpunkt. Detta är nyckeln till att handla den första timmen på Tokyos handelsdag för att profitera på trenderna från föregående dag. En bra regel är att köpa om Dow gick upp och sälja om det gick ner. 
  • Nikkei reagerar på världshändelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter och ekonomiska nyheter. Det är också viktigt att följa ekonomisk statistik från USA och Japan, bland annat arbetslöshetssiffrorna, skapande av arbetstillfällen, räntor, BNP-siffrorna, och andra ekonomiska riktmärken.

Handla Nikkei 225