Handel med S&P 500 Index

S&P (Standard and Poor’s) 500-index, som namnet antyder, består av 500 börsnoterade företag, och är det näst mest handlade index efter Dow Jones Industrial Average. S&P 500 är större och mer mångskiftat än DJIA, och motsvarar cirka 70% av den amerikanska aktiemarknadens totala värde. De företag som ingår är alltför många för att räknas upp här, men representerar alla större sektorer (främst i USA) och innefattar Amazon, Bank of America, Facebook, Johnson & Johnson, Southwest Airlines, och Xerox. Listan uppdateras med jämna mellanrum. De aktier som ingår måste gå igenom en kommitté och uppfylla särskilda kriterier för marknadsvärde och månatlig handelsvolym. S&P 500: Vad du behöver veta

  • S&P 500:s större urval och mångfald gör den till en bättre indikator på marknaden i sin helhet hellre än Dow Jones Industrial Average. Eftersom indexet inte är prisvägt, anses det av vissa vara ett bättre mått på marknadsriktningen än DJIA.
  • S&P 500 brukade vara börsvärdesbestämt, vilket innebar att prisrörelserna på aktier med högre börsvärde hade en större inverkan på indext. Detta har sedan dess förändrats. S&P 500 är nu “float weighted”, vilket innebär att marknadsvärdet inte beräknas som en aktiekurs multiplicerat med antalet utestående aktier, utan endast de aktier som är tillgängliga för offentlig handel (kallat float).
  • S & P index handel är mycket populär. Experter säger att den bästa tiden för handeln är tidigt på handelsdagen, medan den sämsta tiden är timmarna mitt på dagen.
  • S&P reagerar på världshändelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter och ekonomiska nyheter. Det är också viktigt att följa ekonomisk statistik från USA, bland annat arbetslöshetssiffrorna, skapande av arbetstillfällen, räntor, BNP-siffror, och andra ekonomiska riktmärken.

 

Handla S&P 500