Guldhandel

Guld har en lång historia såsom dyrbar råvara och en symbol för rikedom och välstånd, använd för handel och valuta sedan forntid civilisation. Världens största guldproducent är Kina med 370 ton årligen. Australien, USA, Ryssland och Sydafrika är också betydande guldproducenter. 

Guldmyntfoten

1965 deltog alla större länder i den globala guldstandard som kallas Bretton Woods-arrangemanget, där pappersvaluta kopplades till priset på guld. 

Men 1971, avslutade president Nixon guldmyntfoten i USA, och i dag använder inget land detta standardsystem. Avslutandet av Guldmyntfoten orsakade en dramatisk prisökning på guld. Från 1971 till 1980, steg priset på ett uns guld från $35 till $850. 

I tider av finanskriser och instabilitet ökar guldpriset, eftersom guldet ses som en säker investering. Med instabiliteten på den globala marknaden, har det talats om en återgång till Guldmyntfoten, men ännu förblir detta i teorin. 

Faktorer som påverkar guldpriset

  • Guld används ofta inom elektronik. Varje smart phone, dator eller kabel innehåller sannolikt guld. Den snabba utvecklingen av elektronisk teknik kommer att fortsätta att driva efterfrågan på guld. 
  • Produktionen av guld är oförmögen att möta efterfrågan och priserna förblir höga. Denns situatione förväntas förvärras de närmsta årtiondena. Utbudet kan inte kan att hålla jämna steg med efterfrågan, vilket skapar ett underskott på 1000 ton. 
  • Indien är världens största konsument av guld med uppskattningsvis 700 ton per år. Denna siffra fortsätter stiga och Indiens efterfrågan på guld kommer sannolikt driva priserna högre under de kommande åren. 
  • Lågkonjunktur och finanskriser i olika länder stimulerar till en återgång till att investera i guld. Det är viktigt att följa den ekonomiska stabiliteten i ledande länder, liksom den globala politiska situationen. 

Den som vill handla guld bör vara medvetna om de många olika faktorer som kan påverka priserna och utföra sina egna analyser. 

Handla med guld