Handel med majs

Majs är en av de mest mångsidiga och komplexa sädesslagen i världen. USA är den största producenten av majs, och år 2013 beräknades spannmålsskörden vara 13.99 miljarder skäppor, där en skäppa är jämförbart med 56 pounds. Kina och Brasilien är andra och tredje största producenterna av grödan. Majs är en etablerad stapelvara över hela världen, använd för allt ifrån djurfoder till majssirap i halvfabrikat, till majs som används till energi, med mera.

Faktorer som kan påverka majspriser

  • Från mars till september, påverkas priserna starkt av marknadens förväntningar på utbudet. Förväntningarna baseras på antalet hektar som planterats och den förväntade avkastningen, baserat på väderleksförhållanden och på hur grödan utvecklas, vilket rapporteras varje vecka från USDA. Förväntningarna kan förändras snabbt, vilket leder till volatila priser.
  • Under ett genomsnittligt år, avsätts en tredjedel av USA: s majs skörd för biobränsleproduktion. EPA (Environmental Protection Agency) i USA, som är en del av en större energipolitik, kräver nu en ökning av majsmängden som används till etanol. Beroende på majsavkastningen för en viss säsong, påverkas priserna uppåt eller nedåt.
  • Onormala väderförhållanden kan leda till att pruduktionen av den förväntade majsmängden misslyckas, vilket orsakar en stegring i efterfrågan och pris. Om det finns ett överskott, kommer priset att sjunka. Handlare bör därför vara mycket uppmärksamma på väderförhållandena och deras effekt på majsskördar.
  • Bönder i Kina, Sydamerika och Ukraina, avsätter nu fler hektarer till majs. Handlare bör överväga om efterfrågan kommer att öka för att möta denna ökande produktion, och hur det kommer att påverka priserna.

Den som vill handla med majs bör vara medveten om de många faktorer som kan påverka priserna.

Handla majs