Handel med naturgas

Naturgas är ett fossilt bränsle som används till uppvärmning av bostadshus, men har även kommersiella och industriella användningsområden. Naturgas innehåller andra ämnen som måste filtreras bort för att bli kommersiellt användningsbar. Etan, propan, butan, helium och vätesulfid är alla avlägsnade i filtreringsprocessen, och raffinaderier säljer även dessa. Naturgas var en gång bara en värdelös “biprodukt” av oljeproduktion. Men under årens lopp har tekniken avancerat tillräckligt för att göra naturgas till den renaste förbränningsformen av fossila bränslen. Ansett effektivare och mer miljövänlig än råolja, är naturgas den renaste förbränningformen av fossila bränslen, och metoder för att utvinna, transportera och distribuera naturgas förbättras ständigt. Naturgas är svårt att lagra såvida den inte omvandlas till flytande naturgas. Mest naturgas levereras genom rörledningar direkt från gasfälten.

Faktorer som kan påverka priset på naturgas

  • För att lösa problemet med att transportera gasen börjar nu flytande naturgas få fotfäste på marknaden. Kostnaderna för att producera flytande naturgas har sjunkit, vilket gör det till ett lönsamt alternativ till import och export av råolja.
  • Qatar är världens största exportör av flytande naturgas, och har snabbt blivit världsledande inom LNG-export samt ledande inom naturgasproduktion.
  • Den politiska oron i naturgasproducerande länder kan påverka exporten och utbudet världen över.
  • Vid handel med naturgas, spelar också vädret en roll i utbud och efterfrågan. Eftersom naturgas används för uppvärmning av bostäder, kan kallare eller mildare temperaturer påverka priserna.

Ny teknik gör naturgas till ett pålitligt alternativ till råolja. Efterfrågan växer men regional instabilitet, särskilt i Mellanöstern, kan påverka priset. Den som vill handla med naturgas bör vara medveten om de många faktorer som kan påverka priset.

Handla naturgas