Handel med råolja

Råolja är ett fossilt bränsle som finns i jorden och som har bildats av fossila växter och djur under miljontals år. Råolja raffineras till en mängd olika petroleumprodukter, av vilka den vanligaste är bensin. Råolja klassas som lätt eller tung, och söt och syrlig. Ljus, söt råolja är att föredra eftersom den kräver mindre förädling innan den kan säljas på marknaden.

Faktorer som kan påverka oljepriset

  • OPEC: Organisationen för oljeproducerande länder kan påverka oljepriset genom att öka eller minska produktionen i sina medlemsländer.
  • Eftersom oljan prissätts i dollar, stiger oljepriset i allmänhet när dollarn försvagas, och vice versa.
  • Säsongsmässiga skäl, däribland onormala väderförhållanden, påverkar också oljepriset. Tekniska framsteg har gjorts bland alternativa teknologier såsom tjärsand och oljeskiffer, mer tillgängliga. Dessa alternativ har potentialen att tillhandahålla bränsle för årtionden framöver. Alla utveckling på detta område möjliggör att priserna påverkas.
  • De globala klimatförändringarna blir alltmer uppenbara, de flesta säger att det beror på koldioxidutsläppen från vårt beroende av fossila bränslen. Under senare år har det satsats mycket på att utveckla förnybar energi såsom bränsleceller, etanolbränsle, flytande naturgas, solenergi och mer, med hopp om att de kan minska det världsomfattande oljeberoendet.

Olja är en av de mest handlade och efterfrågade råvarorna. Fluktuationer i oljepriserna över hela världen kan ha en stor inverkan på den ekonomiska hälsan i länder, oavsett om de är producenter eller konsumenter. Varje ökning eller minskning av oljepriset har effekt på oljeproducerande ekonomier. De länder som importerar olja är dock mer sårbara för oljeprisets förändringar, eftersom oljan prissätts och säljs i dollar. Även om det görs försök att övergå till mer förnyelsebar energi, kvarstår faktumet att det fortfarande är stor efterfrågan på råolja och att reserverna är begränsade. Den som vill handla med råolja bör vara medveten om de många faktorer som kan påverka priserna och följa utvecklingen noga innan handeln. UFX arbetar hängivet för sina handlares framgång och tillhandahåller alla verktyg som hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut om handel med råolja.

Handla olja