Handel med palladium

Palladium är en mycket sällsynt ädelmetall och är trettio gånger sällsyntare än Guld. Den är mycket värdefull tack vare dess användning inom elektronik, medicin, smycken, och kemisk industri. Metallen är vanligast i bilarnas katalytiska avgasrenare tack vare sin förmåga att påskynda kemiska reaktioner och hjälpa filtrera giftiga gaser från bilavgaser och omvandla dem till säkrare ämnen. Palladium används också för att skapa vitt guld och ger den populära legeringen den vita, silvernyansen.

Faktorer som kan påverka priset på Palladium

  • Ekonomisk hälsa: Hälsan hos viktiga världens ekonomier såsom Förenta Staterna, Euroområdet och Kina kan drastiskt påverka palladiumpriserna. Om ekonomierna är starka, ökar sannolikt priset på palladium, i motsats till andra ädelmetaller. Likaså tenderar palladiumpriserna att sjunka när ekonomin försvagas.
  • Efterfrågan: Industriell efterfrågan kan i hög grad påverka priset på ädelmetallen.
  • Gruvindustrin: Arbetarstrejker och gruvutarmning kan påverka priset på palladium, när råvarutillgången stiger och sjunker.

Handel med palladium skiljer sig från handel med andra ädla metaller och har tydliga fördelar. Det är en av de mest populära ädelmetallen för handel, men är känd för en extrem prisstabilitet. Till skillnad från guld- och silverpriserna, har palladiumpriserna varit låga och prisvärda, medan marknaden har vuxit och efterfrågan på råvaran har ökat.

Handla Palladium