Handel med platina

Platina är en av de mest sällsynta och dyraste av alla ädelmetaller. Platina omnämndes första gången år 1557 av den italienske humanisten Julius Caesar Scaliger och King Louis XV av Frankrike kallade platina den enda metallen bra nog för en kung. Ädelmetallen har ökat i popularitet på grund av sin motståndskraft och många användningsområden för tekniskt bruk. Det har tagit nästan 400 år av tekniska framsteg för att nå den punkt där vi kan dra nytta av alla Platinans kvaliteter. Metallen används nu för en mängd olika kommersiella och industriella applikationer. Platinans mest användbara kvalitet är dess motståndskraft mot höga temperaturer, vilket gör det till en av de enda metaller som tål värme alstrad av bilar i katalysatorer. Platina är också en fantastisk elektrisk ledare som inte oxiderar när den utsätts för luft, vilket gör det till ett utmärkt val för smycken. När du handlar Platina Futures, är det viktigt att komma ihåg att samtidigt som ädelmetallen är extremt sällsynt har den närapå alltid stor efterfrågan. Detta innebär kraftiga marknadsrörelser och hög volatilitet på Platina Futures, och uppmärksamma handlare kan åtnjuta hög avkastning.

Faktorer som kan påverka priserna på Platinum

  • Med mer än hälften av all utvunnen Platina använd till smycken, är priserna kända att fluktuera kraftigt, beroende på snabba förändringar på efterfrågan och smak.
  • Eftersom Platina används som en viktig komponent i katalysatorer och bränslecellsteknik, kan den ökade populariteten av elbilar påverka efterfrågan och priser.
  • Den senaste tidens användning av Platina i fotografiarkivering, termometrar, elektroder, smältdeglar för hög temperatur, och elektronik skapar en ny efterfrågan på ädelmetallen.

Den som vill handla Platinum bör vara medveten om de många olika faktorer som kan påverka priserna. UFX ger Personlig Handelskonsultering för alla sina handlare och kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut om handel med Platina.

Handla Platina