Terminskontrakt och utlöpande av tillgång

Terminskontrakt är förutbestämda avtal för att köpa och sälja tillgångar för längre perioder. De flesta terminsavtal kan vara upp till 90 dagar.

Vänligen observera:

  • Handelspriser på terminskontrakt förändras kontinuerligt under handelstider och är beroende av marknaden.
  • Utlöpande av kontrakt: All handel stänger automatiskt klockan 20.00 GMT på utgångsdatumet, oavsett förlust eller vinst.
  • Handel kan avbrytas om den öppnas inom 2 dagar före sista dag för utdelningsbehörighet.