EUR/USD

Historien om valutaparet EUR/USD

Handel med valutaparet EUR/USD Forex kallas handel med “euron”. Vad euron saknar i ett kreativt smeknamn, uppvägs av populariteten, eftersom euron för närvarande är det populäraste Forex-valutaparet med ett genomsnitt på 28 % av den totala dagliga volymen. Euron är den enhetliga valutan i de 17 euroländerna. Idén om en gemensam europeisk valuta diskuterades i årtionden, men det var inte förrän i slutet av 1900-talet som den blev en verklighet. Euron infördes 1999 och har sedan dess blivit den näst största reservvalutan i världen, med US-dollarn dom den största.

Handel med euro: Vad du behöver veta

  • Europeiska centralbanken (ECB) har en stor inverkan på valutaparets värde. Det är viktigt att titta på räntebeslut och andra viktiga uttalanden från banken för att ana vilken väg valutan kommer att röra sig. ECB:s månatliga meddelanden följs av en presskonferens där bankdirektören redogör för bankens beslut.
  • Det finns flera andra viktiga ekonomiska indikatorer i euroområdet som kan förutsäga valutakursförändringar. Dessa faktorer innefattar:
  1. Tyska ZEW-affärsklimatindex: Som den största enskilda ekonomin i euroområdet, kommer tyska ekonomiska data ofta att återspegla statusen för hela EZ ekonomin.
  2. Olika PMI: Att hålla kolla på PMI för tjänster, bygg och tillverkning indikerar den övergripande ekonomiska inriktningen.
  3. Konsumentprisindex (KPI):  KPI används vanligen för att mäta inflationsnivån. KPI i Frankrike, Tyskland och euroområdet som helhet kan fungera som indikatorer för ECB:s räntebeslut.
  4. 10 års obligationsauktioner (Spanien och Italien): Som två av euroområdets mest sårbara ekonomier, kan räntorna för obligationsauktioner påverka valutakurser.
  • Amerikanska ekonomiska data påverkar också kursen på EUR/USD. Här är de rapporter som du bör titta på: sysselsättningsdata såsom arbetslöshetssiffror, konsumentprisindex, detaljhandelns försäljningstillväxt, räntemeddelanden och PMI.

UFX gör det enkelt att börja handla euro med låga fasta spreads, enkla handelsplattformar och förstklassig support.

Handla med EUR/USD