UFX Risk Açıklaması

RİSK UYARISI: Fark Sözleşmeleri (CFD’ler) yüksek derecede risk taşıyan kaldıraçlı ürünlerdir ve tüm sermayenizin kaybına yol açabilirler ve bu nedenle, tüm yatırımcılar için uygun olmayabilirler. Kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını riske atmamalısınız ve yatırım yapmaya karar vermeden önce mevcut riskleri bütünüyle anladığınızdan, deneyim seviyenizi göz önünde bulundurduğunuzdan ve gerektiği takdirde bağımsız tavsiyelere başvurduğunuzdan lütfen emin olun. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz.

Web site(leri)mizi kullanırken tüm riskin size ait olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Bu Risk Açıklaması Uyarısı, Hüküm ve Koşullarımız çerçevesinde okunmalı ve bu Açıklamanın, fark sözleşmesi yatırımlarıyla ilgili tüm riskleri ve faktörleri içermesinin olanaksız olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla, kararınızı yeterli bilgi ve fikir temelinde yaptığınızdan emin olmalı ve en azından aşağıda yer alan maddeleri göz önünde bulundurmalısınız:

Yukarıda belirtilenlerle sınırlı kalmadan, bu internet sitesinde yer alan finansal hizmetler sadece yatırdıkları paranın tamamını kaybetmeyi göze alabilecek olan, riskleri anlayan ve finansal sözleşmelerin satın alınması ve yatırım yapılmasıyla ilgili risk alma deneyimi bulunan yatırımcılara uygundur. Herhangi bir yatırımcının karşılaşabileceği en yüksek zarar, kendisinin Şirkete ödemiş olduğu para miktarı kadardır ve buna tüm işlemlerdeki pozisyon yenileme ücretleri (eğer hesap türü için geçerliyse) dâhildir.

Uluslararası döviz fiyatları yüksek seviyede dalgalanma içerir ve tahmini çok zordur. Böylesi bir dalgalanma ve likidite sağlayıcı(ları)mız tarafından tüm hesaplamalara ve fiyatlandırmalara eklenen spread oranlarıyla birlikte, web site(leri)mizde sunulan hiçbir finansal sözleşme veya diğer hizmetler güvenli yatırım kapsamında nitelendirilemez.

Web site(leri)mizde bulunan finansal kontratların satın alınacağı veya satılacağı esnada ödenmesi gereken tutarın (veya alınacak getirinin) hesaplaması bize likidite sağlayıcı(ları)mız tarafından verilir ve en iyi piyasa fiyatı tahminleri, beklenen faiz oranı seviyeleri, beliren dalgalanmalar ve diğer piyasa koşullarından yola çıkılarak gerçekleştirilen karmaşık bir aritmetik hesaplama ve mevcut piyasa bilgileri ile hesaplanır. Finansal sözleşmelerinizin fiyatı piyasa koşullarına bağlı olarak yükselebilir veya düşebilir ve kaldıraç kullanımı dolayısıyla katlanabilir; yani görece küçük bir piyasa hareketi, pozisyonunuzun değerinde belli bir oranda çok daha büyük bir harekete dönüşebilir.

Pozisyon Yenileme Riski: İşlem hacimleri pozisyon yenileme ücretini etkiler; işlem hacmi arttıkça pozisyon yenileme ücreti de artar. Pozisyonlarını geceleyin açık tutan yatırımcılar, pozisyon yenileme ücretleri ödeneceği zaman yatırım ücretlerine eklendiğini veya alınacağı zaman bakiyenin yükseldiğini görebilirler.

Piyasa koşullarına bağlı olarak, Zarar Durdurma Emirleri ya tam olarak seçmiş olduğunuz kur fiyatında gerçekleştirilir, ki bu durumda tutar otomatik hesaplanacaktır, ya da tam olarak seçmiş olduğunuz kayıp miktarında gerçekleştirilir, ki bu durumda kur fiyatı bağlantılı olarak hesaplanacaktır. Bu tür bir işlem, elektronik yatırım platformunda bulunan belirleyici (“gösterge”) kur fiyatı, sizin emirde belirtmiş olduğunuz fiyata eşit olduğunda veya tarafınızca belirtilmiş olan kayıp miktarına denk geldiğinde gerçekleştirilir. Piyasa bilgisi mevcut olmadığında veya likidite sağlayıcı(ları)mızın tarafımızda fiyat bilgisi aktaramadığı anormal piyasa koşullarında, emir hata mesajıyla geri dönebilir ve iptal edilebilir.

Likidite Riski: Likidite riski, yatırım yapma olanağınızı etkileyebilir. Düşük talep gibi nedenlerden dolayı bazı finansal enstrümanlar hemen likit hale gelmeyebilir ve müşteri satış gerçekleştiremeyebilir veya bu finansal enstrümanların değeri veya alakalı risklerin boyutu hakkındaki bilgilere kolayca ulaşamayabilir.

Elektronik yatırım platformunda sunulan finansal sözleşme fiyatları (veya getiri miktarları), bu tür sözleşmelere yatırım yapılan ana piyasalardaki fiyatlardan ciddi ölçüde farklılık gösterebilir. İnternet site(leri)miz aracılığıyla yatırımcı tarafından satın alınan her bir finansal sözleşme, o müşteri ile likidite sağlayıcılarımızdan biri arasında yapılan bireysel bir Anlaşmadır ve aktarılamaz, pazarlık konusu edilemez veya herhangi bir üçüncü tarafa devredilemez. Şirket, yatırımcılar arasında veya çerçevesinde piyasa oluşturmaz.

Forex’te slippage (sapma), açılan yatırım pozisyonunun açılış emrinin verildiği kur ile gerçekte işleme alınıp açıldığı kur arasındaki farktır.

Eğer işlemin açılış fiyatı, Yatırımcı tarafından istenen fiyattan daha iyiyse, ‘pozitif sapma’ olarak nitelendirilir. Tam tersi durumda, işlemin açılış fiyatı Yatırımcının istediği fiyattan daha kötüyse, ‘negatif sapma’ olarak nitelendirilir.

‘Sapma’ durumunun sıradan bir piyasa olayı olduğunu ve haber açıklamaları, ekonomi olayları ve piyasa açılışlarından dolayı düşük likidite ve volatilite gibi koşullar altında* forex piyasasının normal bir özelliği olduğunu, dolayısıyla haberlere bağlı olarak yapılan yatırımlarda garanti verilemeyeceğini lütfen unutmayınız.

Piyasa anormal koşullara sahip olduğunda açılan bir işlemin fiyatının, talep edilmiş olan asıl fiyattan ciddi ölçüde farklı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, bu durum aşağıdaki hallerde ortaya çıkabilir:

a)    Piyasanın açıldığı saatlerde,

b)    Haber saatlerinde,

c)    Fiyatların önemli ölçüde yükselip-düşebileceği ve görünen fiyattan uzaklaşabileceği yüksek volatilite zamanlarında,

d) Hızlı fiyat hareketlerinin olduğu durumlarda, fiyatın bir işlem seansında ilgili borsa kuralları uyarınca işlemler askıya alınacak veya kısıtlanacak ölçüde yükselmesi ya da düşmesi halinde,

e)    Belirtilen fiyattan açılmak istenen işlemin hacmini karşılayacak likidite mevcut değilse

*Bunun kapsamlı bir liste olmadığını lütfen unutmayın.

Şirketimiz dâhilinde oluşturduğumuz veya temsilciler, hizmet sağlayıcılar ya da ortaklar aracılığıyla edindiğimiz, geniş çeşitliliğe sahip finansal bilgileri erişiminize sunuyoruz. Bu bilgilere finans piyasaları verileri, fiyatlandırmalar, yatırım sinyalleri, haberler, analist görüşleri ve araştırma raporları, grafikler veya veriler dâhil olmakla birlikte bununla sınırlı değildir. İnterne site(leri)mizde yer alan Piyasa Bilgileri yatırım tavsiyesi niteliğinde sunulmamaktadır. Piyasa bilgilerini doğrulamıyor veya onaylamıyor ve sadece size kolaylık olması açısından bir hizmet olarak sunuyoruz. UFX ve üçüncü taraf sağlayıcılar bu piyasa bilgilerinin doğruluğunu, güncelliğini, bütünlüğünü veya doğru sıralanmış olduğunu garanti etmez veya bu piyasa bilgilerinin kullanımı veya temel alınmasından doğabilecek sonuçlarda sorumluluk üstlenmez. Piyasa Bilgileri, piyasa koşullarında veya ekonomik şartlarda değişim yaşanması gibi çeşitli sebeplerden dolayı güvenilirliğini hızlıca yitirebilir. Ne UFX ne de üçüncü taraf sağlayıcılar hiçbir piyasa bilgisinde yer alan bilgileri veya fikirleri güncellemekle yükümlüdür ve piyasa bilgisi sunma hizmetimizi istediğimiz an haber vermeksizin sonlandırma hakkımız saklıdır.

Herhangi bir türde piyasa bilgisinin iptali, kesintisi, gecikmesi veya hatalı olmasından ne UFX ne de üçüncü taraf sağlayıcıların hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul edersiniz. Piyasa bilgilerine “derin-link” vermeyecek, bilgileri yeniden dağıtmayacak veya yeniden dağıtımını sağlamayacak, bu piyasa bilgilerine erişme izni tarafımızca verilmeyen kimselere bu piyasa bilgilerine erişim olanağı vermeyecek olduğunuzu kabul edersiniz.

Düzenleme talimatlarımız gereğince, müşterilerimizin fonlarının yönetiminde katı düzenleme kurallarına uyum göstermekteyiz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Karşı Taraf Riski: Karşı tarafınızın temerrüte düşmesi ve finansal yükümlülüklerini yerine getiremez hale gelmesidir. Şirket, mevcut düzenlemelere uygun olarak, müşterilerinin fonlarını, diğer Müşterilerin ve Şirketin fonlarından ayrı olan bir hesapta tutar, ancak bu tam koruma sağlayamayabilir.

Müşterilerimiz adına tutulan tüm fonlar, Avrupa Ekonomik Bölgesi (‘EEA’) içindeki veya dışındaki kurumlarda, en az bir adet ayrı hesapta ve Firmanın fonlarından ayrı olarak tutulacaktır. Müşteri Fonları, diğer Müşterilere ait fonlarla birlikte aynı havuzda tutulacaktır. (‘Birleşik Hesap’). Bir Müşteri, Birleşik Hesapta bulunan Müşteri Fonları için hak talep edebilir. Genel olarak, birleşik hesaplar da dâhil olmak üzere, kurumlarda saklanan hesapların maruz olduğu çeşitli riskler bulunmaktadır ve kurumun temerrüde düşmesi halinde tek bir (1) hesap olarak değerlendirilmesi riski de bunlardan biridir. Şirketin, Müşteri Fonlarını tutmak adına hizmet aldığı kurumun ödeme yapma gücünü tamamen veya kısmi olarak kaybetmesi durumunda yaşanabilecek kayıpların yükümlülüğü bize değil, size aittir. Mevzubahis kurumlardan birinin temerrüde düşmesi durumunda Müşteri, Firmadan tazminat talep etme hakkına sahip değildir. Şirket, ‘Yatırımcı Koruma Fonu’na üyedir ve ‘Yatırımcı Koruma Fonu’ ile ilgili daha fazla bilgiye İnternet Sitemizden ulaşabilirsiniz.

Fonların üçüncü partilerde tutulduğunun esas açıklaması: Fonlarınızı, sadece EEA denetimli finans kuruluşları arasından, bizimkine benzer müşteri fonu kuralları benimseyen ve bizim denetim kurumlarımızla eşit seviyede kurumlar tarafından denetlenen kuruluşlarda tutuyoruz. Nadir görülse de, Müşterinin fonlarını EEA dışında bir yerde tutmamız halinde, ilgili banka veya kişi üzerinde geçerli olan yasal ve denetimsel kurallar Kıbrıs’takilerden farklı olacaktır ve o banka ya da kişiyle alakalı çözümsüzlük veya benzeri durumlarda, fonlarınızın yönetiminde uygulanacak olan prosedür, Kıbrıs’taki bir banka hesabında tutulduğunda olacak prosedürden farklılık gösterebilir.