Doğal Gaz Yatırımları

Doğal gaz, konut binalarında ısı kaynağı olarak kullanılan, ticari ve endüstriyel işlevlere de sahip olan bir fosil yakıttır. Doğal gazın ticari amaçlı kullanılabilmesi adına filtre edilerek, içinde bulunan çeşitli maddelerden arındırılması gerekir. Etan, propan, bütan, helyum ve hidrojen sülfür gibi maddeler filtreleme işlemi sırasında ayrılır ve arıtım şirketleri bunları da ayrı olarak satar. Doğal gaz bir zamanlar petrol üretiminin gereksiz bir “yan ürünü” olarak görülüyordu. Gelgelelim, yıllar içinde gelişen teknolojiler sayesinde doğal gaz en temiz yanan fosil yakıt haline geldi. Ham petrolden daha verimli ve çevre dostu olarak nitelendirilen doğal gaz günümüzün en temiz yanan fosil yakıtı sıfatına sahip. Doğal gaz biriktirme, taşıma ve dağıtma yöntemleri sürekli olarak geliştiriliyor. Sıvı hale getirilmediği takdirde doğal gazın saklanması çok zordur. Doğal gaz, genellikle, doğrudan gaz sahalarından gelen boru hatlarıyla taşınır.

Doğal Gaz Fiyatlarını Etkileyebilecek Faktörler

  • Gaz taşıma sorununa bir çözüm olarak, sıvı doğal gaz, sektörde ağırlık kazanmaya başladı. Sıvı doğal gaz üretme maliyetleri düştü ve ham petrol ithalat/ihracatına kullanışlı bir alternatif oluşturdu.
  • Dünyanın en büyük Sıvı Doğal Gaz ihracatçısı olan Katar, SDG ihracatının yanında doğal gaz üretiminde de dünya lideri olma konusunda hızla ilerliyor.
  • Doğal gaz üreten ülkelerdeki siyasi gerilimler tüm dünyadaki ihracat ve tedarik zincirlerini etkileyebilir.
  • Doğal gaz yatırımı yaparken, hava koşullarının arz ve talep üzerindeki etkisini de hesaba katmak gerekir. Doğal gaz evleri ısıtmakta kullanıldığı için daha soğuk veya ılımlı sıcaklıklar fiyatları etkileyebilir.

Yeni teknolojiler sayesinde, doğal gaz, ham petrol için güvenilir bir alternatif haline geldi. Talep artıyor, ancak bölgesel dengesizlikler, özellikle de Orta Doğu’dakiler, fiyatları etkileyebilir. Doğal gaz yatırımı yapmak isteyenlerin, fiyatları etkileyebilecek birçok faktörü göz önünde bulundurmaları gerekir.

Doğal Gaz Yatırımı Yap