Ham Petrol Yatırımları

Ham petrol, milyonlarca yıl toprağın altında kalan bitki ve hayvan fosillerinden meydana gelir ve toprakta bulunur. Ham petrol rafine edilerek çok sayıda petrol ürününde kullanılır. Bunlardan en yaygın olanı petrol, yani benzindir. Ham petrol hafif veya ağır, tatil veya ekşi olarak sınıflandırılır. Pazara sunulup, satılmadan önce en az rafine işlemi gerektiren hafif, tatlı petrol en çok tercih edilen petrol türüdür.

Petrol Fiyatlarını Etkileyebilecek Faktörler

  • OPEC, Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonu, üye ülkelerdeki üretim miktarını arttırarak veya azaltarak petrol fiyatlarını etkileme gücüne sahiptir.
  • Petrol, Amerikan Doları bazında fiyatlandırıldığı için, doların fiyatının düşmesi genellikle petrolün yükselmesine, tersi durumda da düşmesine sebep olur.
  • Anormal hava koşulları gibi mevsimsel durumlar da petrolün fiyatını etkileyebilir. Petrol üretimi teknolojisindeki gelişmeler, katranlı kum ve bitümlü şist gibi alternatif ham petrol geliştirme teknolojilerini daha erişilebilir hale getirdi. Bu alternatifler, on yıllar boyunca yakıt sağlama potansiyeli taşıyor. Bu alanda yaşanabilecek tüm gelişmeler petrol fiyatlarını etkileyebilir.
  • Küresel iklim değişimi gittikçe daha belirgin bir hale geliyor ve genel kanı, bu durumun kaynağının fosil yakıtlara olan bağımlılığımızın yarattığı karbon emisyonları olduğu yönünde. Son yıllarda, petrole olan bağımlılığın tüm dünyada azaltılabilmesi adına yakıt pilleri, etanol yakıt, sıvı doğal gaz ve solar enerji gibi daha sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla ilgili projelere ağırlık verildi.

Petrol dünyada en çok yatırım yapılan, en çok talep edilen emtiadan biri. Dünyanın dört bir yanındaki petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ülkelerin ekonomik sağlığı üzerinde, petrol üreticisi veya tüketicisi olmaları önemli olmaksızın, çok ciddi etkilere sahip olabilir. Petrol fiyatları yükseldiği veya düştüğü takdirde petrol üreten ülkelerin ekonomileri doğrudan etkilenebilir. Bununla birlikte, petrol ithal eden ülkeler petrol fiyatlarındaki değişimlere karşı daha savunmasız olurlar, çünkü petrol dolar bazında alınır ve satılır. Daha sürdürülebilir yakıt kaynaklarına geçiş denemeleri yapılmış olsa da petrole olan talep hâlâ çok yüksek ve rezervler sınırlı. Ham Petrol yatırımı yapmak isteyenlerin, fiyatları etkileyebilecek birçok faktörü göz önünde bulundurmaları ve yatırım yapmadan önce gelişmeleri dikkatle takip etmeleri gerekir. UFX, yatırımcılarının başarısına kendini adamış bir markadır ve ham petrol yatırımlarınızı bilgi dâhilinde yapmanız için gereken tüm araçları size sağlar.

Petrol Yatırımı Yap