Đăng ký

Với UFX, bạn cũng sẽ nhận được quyền truy cập:

  • Nền tảng giao dịch 1 cú nhấp chuột
  • Dịch vụ hỗ trợ khách hàng đẳng cấp thế giới
  • Dữ liệu thị trường và tin tức tài chính thời gian thực
  • Danh sách tài sản cao cấp ngày càng tăng
  • Công cụ học tập và nghiên cứu miễn phí