Công nghệ MassInsights™

Công nghệ giao dịch độc đáo của UFX cung cấp Kênh truyền phát Trực tiếp về các sự kiện trên thị trường và các hoạt động giao dịch tổng hợp.

Trải nghiệm MassInsights™ Ngay bây giờ

 

Kênh truyền phát MassInsights™

Xu hướng 

Xu hướng chỉ rõ xu hướng hoạt động MUA hoặc BÁN trên một tài sản cụ thể, trong thời gian thực, và hiển thị xu hướng đó trong Kênh truyền phát MassInsights™.

Xoay vòng 

Xoay vòng được hiển thị trên Kênh truyền phát MassInsights™ khi một tài sản nào đó đột ngột thay đổi hướng.

Biến động Lan tỏa 

Tính năng Biến động Lan tỏa được thể hiện khi hệ thống phát hiện có hoạt động MUA/BÁN nhanh trên một tài sản cụ thể. Những tài sản này có xu hướng biến động nhiều hơn cũng như có biến động thị trường sắc nét hơn và lớn hơn.

Tăng trong các Phiên mở cửa

Tăng trong các Phiên mở cửa được thể hiện trong Kênh truyền phát MassInsights™ khi số lượng các nhà giao dịch quyết định mở các thế giao dịch trên một tài sản cụ thể nhiều hơn bình thường.

Tăng trưởng Khối lượng

Xu hướng Đi lên được hiển thị khi xu hướng của một tài sản cụ thể đang tăng lên, cũng được biết đến như là Xu hướng tăng.

Đi lên

Xu hướng Đi lên được hiển thị khi xu hướng của một tài sản cụ thể đang tăng lên, cũng được biết đến như là Xu hướng tăng.

Đi xuống

Xu hướng Đi xuống về cơ bản ngược với xu hướng Đi lên. Kênh truyền phát MassInsights™ sẽ hiển thị xu hướng Đi xuống của một tài sản nhất định khi hướng chung của tài sản đó là đi xuống, còn được gọi là Xu hướng giảm.

Lịch Sự kiện Tài chính

Kênh truyền phát MassInsights™ cũng bao gồm thông báo Sự kiện Kinh tế theo lịch trình thường xuyên, giúp bạn luôn được cập nhật các công bố và các báo cáo tài chính quan trọng.

Tin tức Thị trường

Kênh truyền phát MassInsights™ sẽ thông báo cho bạn những tin tức và cập nhật về thị trường quan trọng, khi chúng diễn ra, giúp bạn có được các thông tin về tất cả các tiến bộ gần đây trong thị trường giao dịch và tài chính.

 

Trải nghiệm MassInsights™ Ngay bây giờ