MỞ CÁNH CỬA DẪN VÀO THẾ GIỚI GIAO DỊCH MỚI

UFX đã hợp tác với Trading Central™, nhà cung cấp nghiên cứu tài chính giàu kinh nghiệm hàng đầu để mang đến cho khách hàng trải nghiệm giao dịch độc đáo. Lô-gô Trading Central™ trong nền tảng giao dịch của chúng tôi là cổng tiếp cận thông tin và phân tích từ các chuyên gia hàng đầu trên thị trường.
Xin lưu ý rằng Trading Central™ chỉ được cung cấp cho các nhà giao dịch UFX đã nạp 1.000 đô la trở lên vào tài khoản. Nếu bạn muốn nâng trải nghiệm giao dịch của mình lên cấp độ mới, Trading Central™ chính là dành cho bạn!

VỚI TRADING CENTRAL™, BẠN NHẬN ĐƯỢC:

  • Thông tin thị trường chuyên sâu hơn, được thu thập và phân tích bởi các chuyên gia hàng đầu.
  • Phân tích được cung cấp một cách rõ ràng và đơn giản. Truy cập tất cả thông tin bạn cần một cách dễ dàng và nhanh chóng.
  • Công cụ hoàn hảo để đưa ra quyết định nhanh chóng, sáng suốt hơn. Đó là một trải nghiệm giao dịch khác biệt hoàn toàn.