Làm thế nào để nạp tiền với paysafecard:

  1. Đăng nhập vào tài khoản giao dịch UFX của bạn.
  2. Sử dụng email hoặc tên người dùng bạn đã đăng ký và mật khẩu 6-20 ký tự của bạn để đăng nhập vào đây.

    Nếu bạn vẫn cần đăng ký tài khoản, bạn có thể mở một tài khoản tại đây.

  3. Khi đã ở trong Nền tảng Giao dịch, nhấp vào nút NẠP TIỀN màu xanh lá cây nằm phía trên bên phải của màn hình:
  4. Chọn tùy chọn paysafecard từ danh sách phía bên trái màn hình và:
    1. Điền vào Số tiền cần Nạp
  5. Nhấn vào nút NẠP TIỀN màu xanh lá cây ở góc dưới bên phải của màn hình để hoàn tất giao dịch.
  6. Bây giờ bạn đã ở trên nền tảng thanhtoán paysafecard. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thanh toán của bạn.
Nạp tiền vào Tài khoản Của bạn