Rút tiền

Rút tiền với UFX thật dễ dàng. Để đảm bảo trải nghiệm giao dịch an toàn nhất có thể, tất cả các khách hàng được yêu cầu phải hoàn thành các bước sau trước khi rút tiền. Xin lưu ý, số tiền tối thiểu để rút là 25 USD. Tất cả số tiền sẽ được rút qua phương thức gửi tiền ban đầu. Mọi số tiền vượt quá số tiền nạp ban đầu sẽ được chuyển bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng.

*Xin lưu ý, thanh toán chỉ có thể được thực hiện theo tên của chủ tài khoản.

Phương thức Rút tiền:

Thẻ Tín dụng

 1. Nhập tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào nút “Rút Tiền” dưới Menu Cá nhân ở phía trên bên phải.

 

 1. Nhập số tiền bạn muốn rút và chọn “Chuyển khoản qua Ngân hàng” từ mục

  “Phương thức Rút tiền” trong menu thả xuống.

 2. Nhấp vào “Xác nhận”
 3. Gửi các tài liệu được liệt kê dưới đây bằng cách:
 • Gửi email yêu cầu của bạn đến compliance.department@ufx.com
 • Tải lên các tài liệu của bạn qua nền tảng này bằng cách nhấp vào mục “Tải lên các tài liệu” trong Menu Cá nhân của bạn

ID có ảnh hợp lệ

Giấy tờ nhận dạng này có thể là một hộ chiếu, bằng lái xe, hoặc chứng minh thư nhân dân.

Giấy tờ chứng minh địa chỉ

Một hóa đơn tiện ích được cấp trong vòng 6 tháng qua ghi rõ tên và địa chỉ cư trú như đã đăng ký trên tài khoản của bạn.

Bản sao của TẤT CẢ thẻ tín dụng bạn đã sử dụng để nạp tiền

Bao gồm bản sao rõ ràng của mặt trước và mặt sau của mỗi thẻ được sử dụng để gửi tiền với tên rõ ràng của bạn.

*Chỉ cần cung cấp có 4 chữ số cuối trong mã số thẻ tín dụng của bạn, họ tên và ngày hết hạn.
**Bạn cũng có thể cung cấp 3 đến 4 số của mã số CVV trên mặt sau của thẻ.
 1. Thông báo cho Chuyên gia tư vấn Giao dịch Cá nhân của bạn bằng email rằng bạn đã hoàn thành yêu cầu rút tiền.

Lưu ý:Số tiền tối đa có thể chuyển qua Thẻ Tín dụng sẽ bằng tổng số tiền gửi được thực hiện trên tất cả các thẻ. Bất cứ số tiền nào vượt quá tổng số tiền gửi bằng Thẻ Tín dụng sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn. Vui lòng chờ khoảng 10 ngày làm việc để xử lý giao dịch này*.

*Ngân hàng của bạn có thể sử dụng nhiều tổ chức tài chính trung gian, điều này có thể ảnh hưởng đến khung thời gian rút tiền về tài khoản của bạn.

Ví điện tử

 1. Nhập tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào nút “Rút Tiền” dưới Menu Cá nhân ở phía trên bên phải.
 3. Nhập số tiền bạn muốn rút và chọn “Phương thức khác” từ mục

  “Phương thức Rút tiền” trong menu thả xuống.

 4. Nhấp vào “Xác nhận”
 5. Gửi các tài liệu được liệt kê dưới đây bằng cách:
 • Gửi email yêu cầu của bạn đến compliance.department@ufx.com
 • Tải lên các tài liệu của bạn qua nền tảng này bằng cách nhấp vào mục “Tải lên các tài liệu” trong Menu Cá nhân của bạn

ID có ảnh hợp lệ

Giấy tờ nhận dạng này có thể là một hộ chiếu, bằng lái xe, hoặc chứng minh thư nhân dân.

Giấy tờ chứng minh địa chỉ

Một hóa đơn tiện ích được cấp trong vòng 6 tháng qua ghi rõ tên và địa chỉ cư trú như đã đăng ký trên tài khoản của bạn.

 1. Thông báo cho Chuyên gia tư vấn Giao dịch Cá nhân của bạn bằng email rằng bạn đã hoàn thành yêu cầu rút tiền.

Lưu ý: Khoản tiền rút chỉ có thể được gửi vào tài khoản Ví điện tử cá nhân mà bạn dùng để gửi tiền*. Thời gian xử lý quốc tế có thể khác nhau, tùy thuộc vào loại Ví điện tử bạn đã sử dụng để gửi tiền lúc đầu. Một khi yêu cầu rút tiền của bạn đã được xử lý và tiền của bạn đã gửi đi, vui lòng chờ khoảng 5 ngày làm việc để tiền về tài khoản của bạn.

*Các yêu cầu rút tiền đối với các tài khoản được nạp tiền qua CashU sẽ được gửi qua Chuyển khoản Ngân hàng.

Chuyển khoản Ngân hàng

Máy tính của bạn phải được cài đặt Adobe Reader.

 1. Nhập tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào tài khoản của bạn
 2. Nhấp vào nút “Rút Tiền” dưới Menu Cá nhân ở phía trên bên phải
 3. Nhập số tiền bạn muốn rút và chọn “Chuyển khoản qua Ngân hàng” từ mục “Phương thức Rút tiền” trong menu thả xuống.
 4. Nhấp vào “Xác nhận”
 5. Tải Mẫu Thông tin Ngân hàng về máy tính của bạn
 6. Thực hiện theo các hướng dẫn chi tiết trên mẫu và điền thông tin của bạn vào mẫu
 7. Gửi Thông tin Ngân hàng của bạn qua email tới địa chỉ compliance.department@ufx.com

Tài liệu Được yêu cầu:

 

ID có ảnh hợp lệ

Giấy tờ nhận dạng này có thể là một hộ chiếu, bằng lái xe, hoặc chứng minh thư nhân dân.

Giấy tờ chứng minh địa chỉ

Một hóa đơn tiện ích được cấp trong vòng 6 tháng qua ghi rõ tên và địa chỉ cư trú như đã đăng ký trên tài khoản của bạn.

 

8. Thông báo cho Chuyên gia tư vấn Giao dịch Cá nhân của bạn bằng email rằng bạn đã gửi yêu cầu rút tiền.

Lưu ý: Yêu cầu của bạn sẽ được xem xét và khoản tiền rút sẽ được gửi vào tài khoản mà bạn đã thực hiện gửi tiền trong vòng 5 ngày làm việc.