Giao dịch Chỉ số AEX

Sở Giao dịch Chứng khoán Amsterdam trở lại những năm 1600. Sở giao dịch ban đầu được thành lập để giao dịch cổ phiếu của Dutch East India Company, đó là công ty đầu tiên phát hành cổ phiếu và trở thành một công ty được giao dịch công khai. Vào tháng 9 năm 2000, Sở Giao dịch Chứng khoán Amsterdam trở thành Sàn giao dịch chứng khoán Euronext Amsterdam, dưới sự bảo trợ của NYSE. Chỉ số AEX bao gồm 25 công ty Hà Lan lớn nhất trên Sàn giao dịch chứng khoán Euronext Amsterdam bao gồm Air France-KLM, Heineken và Royal Dutch Shell. 

Các công ty có mặt trong Chỉ số AEX được đánh giá hàng năm và các thay đổi được đưa ra theo các công ty có doanh thu cổ phiếu cao nhất trong năm trước.

Chỉ số AEX: Những điều Bạn Cần Biết

  • Chỉ số AEX là một chỉ số quan trọng của Sàn giao dịch chứng khoán Euronext Amsterdam, cũng như nền kinh tế Hà Lan nói chung. Vì Sàn giao dịch chứng khoán Euronext Amsterdam là một sàn giao dịch tương đối nhỏ, với các giao dịch xoay quanh 150 công ty, chỉ số này dường như là một thước đo thị trường mang tính chính xác hơn so với các chỉ số tương đương của các quốc gia khác.    
  • AEX là một chỉ số được tính theo giá trị thị trường (tính theo giá trị vốn hóa), có nghĩa là các cổ phiếu được tính theo giá trị thị trường của tất cả các cổ phiếu (giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
  • AEX, giống như mọi chỉ số thị trường khác, phản ứng với các sự kiện thế giới như thiên tai, chiến tranh, tình trạng bất ổn chính trị, và thông tin kinh tế. Một phần để trở thành một nhà giao dịch thông minh là lưu ý đến các sự kiện hiện tại và dự đoán cách thị trường sẽ phản ứng. 
  • Việc theo dõi số liệu kinh tế từ Hà Lan và Liên minh châu Âu, bao gồm cả tỷ lệ thất nghiệp, tạo việc làm, lãi suất, số liệu GDP, và các điểm chuẩn kinh tế khác cũng rất quan trọng. Mọi công bố dữ liệu kinh tế đều có ảnh hưởng đến Chỉ số AEX ở mức độ nào đó, vì vậy điều quan trọng là thực hiện phân tích kỹ lưỡng với các thông tin cập nhật nhất. 

Bất kỳ ai muốn giao dịch Chỉ số AEX nên phân tích kỹ các điều kiện thị trường trước khi giao dịch. UFX luôn nỗ lực để đảm bảo thành công của các nhà giao dịch bằng việc cung cấp rất nhiều mẹo và các công cụ giao dịch cho chủ sở hữu tài khoản của UFX. Nhóm hỗ trợ của UFX có thể giúp bạn đưa ra một quyết định có căn cứ về giao dịch Chỉ số AEX.

Giao dịch AEX