Giao dịch chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones

Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones (DJIA) là chỉ số bao gồm 30 công ty thuộc sở hữu chung lớn nhất tại Hoa Kỳ.

Các công ty này bao gồm: AT&T, Boeing, Chevron, Coca-Cola, General Electric, Intel, IBM, JPMorgan Chase, McDonald’s, Microsoft, Nike, Verizon, Visa, Wal-Mart và Disney. Thành phần của chỉ số thay đổi theo định kỳ để bao gồm những công ty mạnh nhất và loại bỏ những công ty đã mất vị trí hàng đầu và sức ảnh hưởng của mình. 

Chỉ số Dow được lập bởi nhà biên tập Tạp chí Phố Wall, Charles Dow, vào năm 1896, và kể từ đó chỉ số này đã trở thành chỉ số đo lường được trích dẫn rộng rãi nhất về tình trạng của toàn bộ thị trường. Dow Jones duy trì nhiều chỉ số khác nhau trên thị trường, nhưng chỉ số Bình quân Công nghiệp vẫn là chỉ số phổ biến nhất. 

Chỉ số Dow: Những điều Bạn Cần Biết

Khi các nhà bình luận tài chính trên truyền hình nói “thị trường” đang lên hoặc xuống, họ thường đề cập đến chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones.

  • Chỉ số Dow phản ứng với các sự kiện thế giới như thiên tai, chiến tranh, tình trạng bất ổn chính trị và thông tin kinh tế. Giao dịch chỉ số Dow nghĩa là bạn phải theo dõi các sự kiện hiện tại và tiên đoán cách mà thị trường sẽ biến động để phản ứng với các sự kiện đó. 
  • Chỉ số này cũng dao động dựa trên các báo cáo kinh tế như tỷ lệ thất nghiệp, tạo việc làm, lãi suất, số liệu GDP và điểm chuẩn kinh tế khác.
  • Chỉ số Dow là một chỉ số trung bình theo giá, có nghĩa là các cổ phiếu có giá trị cao hơn trên mỗi cổ phiếu sẽ có sức ảnh hưởng đến giá trị trung bình lớn hơn so với các cổ phiếu có giá thấp hơn. Bởi vì điều này, chỉ số Dow Jones đã bị chỉ trích là một chỉ số miêu tả không chính xác về thị trường. Các biến động giá lớn trong các cổ phiếu có trọng số lớn hơn được phản ánh trong chỉ số nhưng không nhất thiết có ảnh hưởng đến thị trường nói chung. 
  • Biến động của chỉ số Dow Jones có xu hướng tương ứng với biến động của thị trường nói chung khi biến động giá lớn. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình nói rằng chỉ số Dow không còn phản ánh chính xác sức khỏe của thị trường trong một nền kinh tế ngày càng mang tính toàn cầu. Quan điểm này có thể rất quan trọng khi mua cổ phiếu riêng lẻ trong chỉ số, nhưng giao dịch chỉ số Dow như một chỉ số yêu cầu phải phân tích bản thân chỉ số này cũng như các yếu tố có thể ảnh hưởng. 

Giao dịch chỉ số Dow, giống như bất kỳ giao dịch nào, đòi hỏi phải phân tích cẩn thận các điều kiện thị trường trước khi giao dịch. 

Giao dịch Dow Jones