Giao dịch Chỉ số Nasdaq 100

Chỉ số Nasdaq 100 là gì?

Chỉ số NASDAQ 100 bao gồm 100 công ty phi tài chính lớn nhất đứng đầu được niêm yết trên sàn giao dịch NASDAQ. Các công ty đáng chú ý trên các chỉ số bao gồm: Amazon, Comcast, Cisco, eBay, Google, Marriott, Viacom, Whole Foods, và Yahoo. 

Không giống như chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones, chỉ số này bao gồm các công ty có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ (trừ các công ty tài chính), và được đo lường theo giá trị vốn hóa thị trường có thay đổi (như chỉ số S&P 500). Các thay đổi làm giảm ảnh hưởng của các công ty lớn nhất và tăng sự đa dạng hóa. 

Hãy cẩn thận không để nhầm lẫn giữa chỉ số NASDAQ 100 với Chỉ số Tổng hợp NASDAQ, bao gồm tất cả các cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán NASDAQ.

Chỉ số FTSE 100: Những điều bạn cần biết

  • Để được đưa vào chỉ số, một công ty phải được niên yết riêng trên NASDAQ, có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 200.000 cổ phiếu, và có các báo cáo hàng quý và hàng năm, cùng các yêu cầu khác.
  • Chỉ số này được đánh giá mỗi năm một lần và đưa ra các điều chỉnh cho phù hợp dựa trên giá cổ phiếu của năm trước đó (giá cổ phiếu vào ngày giao dịch cuối cùng trong tháng Mười) và công bố công khai tổng số cổ phiếu (trong ngày giao dịch cuối cùng trong tháng Mười Một). Các công ty bị loại hay thêm vào dựa trên giá trị vốn hóa thị trường của họ. Những thay đổi này, khi được dự đoán, thường dẫn đến những thay đổi trong giá trị cổ phiếu của những công ty bị ảnh hưởng. Tất cả các thay đổi được công bố năm ngày làm việc trước khi đưa ra thông cáo báo chí. 
  • Khi giao dịch chỉ số NASDAQ 100, theo dõi PMI (Pre-Market Indicator – Chỉ số Giao dịch Trước giờ mở cửa thị trường) có thể sẽ hữu ích. Chỉ số này dự báo giá vào giờ mở cửa dựa trên giá bán cuối cùng từ giao dịch trước giờ mở cửa và có xem xét đến các tin tức qua đêm, giúp các nhà giao dịch dự đoán biến động giá cả. 
  • Bởi vì các cổ phiếu được giao dịch trên sàn giao dịch NASDAQ nghiêng nhiều về phía các ngành công nghệ, nên các các cổ phiếu này có xu hướng biến động hơn, có nghĩa là chỉ số này cũng có thể dịch chuyển nhanh chóng. Các nhà giao dịch nên ghi nhớ điều này khi quyết định giao dịch chỉ số này. 

Nhà giao dịch muốn giao dịch Chỉ số NASDAQ 100 trước tiên nên tiến hành phân tích cẩn thận các yếu tố có liên quan trước khi giao dịch. 

Giao dịch NASDAQ 100