Giao dịch Dầu Thô

Dầu thô là một loại nhiên liệu hóa thạch được tìm thấy trong đất và được tạo từ cây cối và động vật hóa thạch qua hàng triệu năm. Dầu thô được tinh chế thành rất nhiều loại sản phẩm dầu khí, phổ biến nhất trong số đó là xăng hoặc xăng dầu. Dầu thô được phân loại theo tính nhẹ hay nặng, và ngọt hay chua. Dầu thô nhẹ, ngọt được ưa thích vì ít cần phải tinh chế trước khi có thể bán trên thị trường.

Các yếu tố Ảnh hưởng tới Giá Dầu

  • OPEC: Tổ chức các Nước Sản xuất Dầu có thể ảnh hưởng đến giá dầu bằng cách tăng hoặc giảm sản lượng giữa các nước thành viên.
  • Kể từ khi dầu được định giá bằng đồng USD, khi đồng USD mất giá, nhìn chung giá dầu tăng lên, và ngược lại.
  • Các cân nhắc theo mùa, bao gồm cả thời tiết trái mùa, cũng ảnh hưởng đến giá dầu. Những tiến bộ công nghệ đã tạo ra những công nghệ thay thế khai thác dầu thô, như cát dầu và đá phiến, dễ tiếp cận hơn. Những lựa chọn thay thế có tiềm năng cung cấp nhiên liệu trong nhiều thập kỷ tới. Bất kỳ sự phát triển nào trong lĩnh vực này có tiềm năng ảnh hưởng đến giá cả.
  • Biến đổi khí hậu toàn cầu đang trở nên rõ ràng hơn, hầu hết đều cho rằng đó là do lượng khí thải carbon từ sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Trong những năm gần đây, việc phát triển các nguồn năng lượng bền vững như các tế bào nhiên liệu, nhiên liệu ethanol, khí đốt tự nhiên dạng lỏng, năng lượng mặt trời, và nhiều loại nhiên liệu nữa được nhấn mạnh, với hy vọng rằng các nguồn nhiên liệu này có thể làm giảm sự phụ thuộc toàn cầu vào dầu mỏ.

Dầu là một trong những loại hàng hóa theo nhu cầu được giao dịch rộng rãi nhất. Sự biến động của giá dầu trên toàn cầu có thể có tác động lớn đến sức khỏe kinh tế của các quốc gia, bất kể các quốc gia đó là nhà sản xuất dầu hay tiêu thụ dầu. Việc tăng hay giảm giá dầu có thể có ảnh hưởng đến các nền kinh tế sản xuất dầu mỏ. Tuy nhiên, các nước nhập khẩu dầu dễ bị tổn thương hơn bởi những thay đổi của giá dầu vì dầu được định giá và bán bằng đô la. Mặc dù các nỗ lực đang được thực hiện để chuyển đổi sang các nguồn nhiên liệu bền vững hơn, dầu thô thực sự vẫn có nhu cầu cao và nguồn dự trữ hạn chế. Bất cứ ai muốn giao dịch dầu thô cần phải chú ý đến nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá và theo dõi những phát triển một cách cẩn thận trước khi giao dịch. UFX cam kết cho sự thành công của các nhà giao dịch và cung cấp tất cả các công cụ để giúp bạn đưa ra một quyết định có căn cứ về giao dịch dầu thô.

Giao dịch Dầu thô